Hieronder de korte inhoud van de artikels die eind september 2018 in Impuls 49 nummer 1 verschijnen

Het verlagen van faalangst in de lessen fysica: een experiment met technologie in de klas,  François Molin en Sofie Cabus

Faalaangst voor een vak blijkt een slechte raadgever. Leerlingen blijken meer faalangst te vertonen voor wetenschapsvakken zoals wiskunde of fysica. Faalangst verhoogt de discrepantie tussen het kennen van de leerstof en het kunnen ophalen uit het geheugen op een examen. Een laag cijfer voor het examen is vaak doorslaggevend om een bepaalde studiekeuze niet te maken. De vraag is of dat examen valide is en zowel het kennen als het kunnen onderzoekt. In Het verlagen van faalangst in de lessen fysica: een experiment met technologie in de klas lezen we hoe slimme technologie om vaak, snel en efficiënt formatief te toetsen,  de angst voor fysica doet afnemen.

Inclusief onderwijs: een overzicht vanuit de literatuur, Aster Van Mieghem, Karine Verschueren, Katja Petry en Elke Struyf                           

In opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid deden de auteurs onderzoek naar Inclusief onderwijs.

Er werden al verschillende overzichtsartikelen over inclusief onderwijs geschreven, maar een overzicht van onderzoek naar (aspecten van) inclusief onderwijs ontbreekt. In Inclusief onderwijs: een overzicht vanuit de literatuur rapporteren ze over wat ze vonden in eerdere overzichtsartikelen en dat gaat over attitudes ten aanzien van inclusief onderwijs, professionele ontwikkeling van leraren ten voordele van inclusief onderwijs, praktijken die inclusief onderwijs in de hand werken en participatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Met de bevindingen uit deze studie adviseren en inspireren ze beleid, praktijk en onderzoek over hoe we in Vlaanderen verder naar inclusief onderwijs kunnen evolueren.

Evalueren in diversiteit: over het maximaliseren van leerkansen bij élke leerling, Joke Ysenbaert, Lien Bolle en Lien Desmet                                           

De grote diversiteit in scholen en klassen stelt leerkrachten voor uitdagingen, niet alleen op vlak van didactiek, maar ook op vlak van evaluatie. Evalueren in diversiteit: over het maximaliseren van leerkansen bij élke leerling wil een aantal handvatten aanreiken die leerkrachten en scholen kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van een een gedeeld en gedragen evaluatiebeleid dat afgestemd is op het pedagogisch beleid én op het diverse leerlingenpubliek. Daarnaast worden er ook concrete tips geformuleerd voor de evaluatiepraktijk die inzet op het verhogen van ieders leerkansen met veel aandacht voor feedback.

Differentiatie in de klas. Differentiatie op de toets? Fauve De Backer en Jan Royackers

Het is een vaststelling die je heel zeker de laatste jaren al vaker las, nl. dat het onderwijs voor de toenemende uitdaging staat om zo goed mogelijk rekening te houden met de verschillen onder de leerlingen. Traag maar gestaag raken differentiatieprincipes in de klaspraktijk ingebed. Een belangrijke vraag die vervolgens de kop opsteekt is: hoe zit dat dan met evaluatie? Mag dat, kan dat, gedifferentieerd evalueren? De auteurs trekken in Differentiatie in de klas. Differentiatie op de toets? de differentiatieprincipes door naar evaluatie en richten zich op één specifieke groep: diegene die thuis een andere taal dan de schooltaal spreken. Ze stellen vast dat scholen en schoolteams overtuigd raken van het positief benutten van de meertaligheid.

Exploratieve gesprekken tijdens groepswerk,  Jan ‘t Sas   

Onlangs verdedigde Jan T’Sas  een doctoraatsproefschrift aan de universiteit van Antwerpen, waarin hij verslag uitbrengt van een complex onderzoek over de mogelijke meerwaarde van exploratieve gesprekken tijdens groepswerk. Exploratieve gesprekken gaan over kritisch argumenteren, elkaar aanmoedigen om te spreken, respect en kritiek met elkaar combineren en naar een consensus streven e.d.  Allemaal zaken die her en der in de leerplannen staan maar die zelden als één geheel worden aangeleerd en precies dat blijkt cruciaal. Luisteren en spreken is in het Vlaams onderwijs vaak het ondergeschoven kindje en als we gespreksregels moeten halen in praatprogramma’s dan is de onderbreekcultuur zeker geen constructief voorbeeld. Hoe leerlingen exploratief in groepswerk leren spreken, lees je zeker bij Jan T’Sas, die een zorgvuldige onderzoeksdesign toepaste om tot handige en concrete aanbevelingen te komen.

‘Voor u gelezen’

Redactielid Jan Cumps las De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis van Geert Buelens en was in de ban van de kwaliteit van dit vuistdikke werk. Roger Standaert verdiepte zich in Kwantumrevolutie. De ontdekking van de microkosmos van Henri Eisendrath en Gaston Moens  en vindt het een aanrader, omdat de auteurs de natuurwetenschappelijke kennis op een aantrekkelijke en concrete manier vertalen.

Leestips

Om af te ronden volgen drie leestips vanuit de redactie: Utopia: naar een ander onderwijs. Document voor de toekomst van Dolf van den Berg, De leraar als manager van een krachtige leeromgeving van Luc Dekeyser,  Leiding geven aan een lerende school. Welke vragen heb jij vandaag gesteld? van Loes Van Wessum en Ingrid Verheggen.

De redactie

 

IMPULS, 49e JG., NR. 1, juli-september 2018

Driemaandelijks tijdschrift

49e jaargang

1.1 – juli-september 2018

Een nummer bestellen of een abonnement nemen?

 

Geef een reactie

Sluit Menu