De toekomst van het handboek

Waarover gaat het? Her en der hoor je wel eens stemmen opgaan dat het klassieke handboek (uit het Engels vaak vertaald als tekstboek) in papieren vorm in de toekomst overbodig wordt. Er is immers zoveel informatie op het internet te vinden dat je best eigen samenstellingen maakt bij de doelstellingen…

Lees verder
Onderwijsassistenten: ja mits…

Waarover gaat het? De problematiek van het zogenaamde loopbaanpact is sinds de lancering ervan in september 2010 nog steeds niet afgerond. De discussietekst onder minister Smet in juli 2012 bracht de discussies in een stroomversnelling, maar die versnelling kon niet worden volgehouden, want anno 2019 is er nog geen eindresultaat.…

Lees verder
Baas over eigen kwaliteit

Waarover gaat het? Als je een onderwerp zoekt om eens flink van gedachten te wisselen, moet je zeker eens vragen naar ieders opvatting over wat kwaliteit is. Het duurt gewoonlijk niet lang eer je belandt in oeverloze discussies over de invulling van het begrip of zijn afgeleiden: ’niveau’, ‘peil’. Het…

Lees verder
PISA, de wereldverbeteraar

Waarover gaat het? Nu het stof van de doemberichten bij het begin van het schooljaar wat is gaan liggen, is het misschien goed om eens afstandelijk ernaar te kijken. Opvallend bij de meeste van deze boodschappen was de prominente plaats die er te vinden was over onze internationale situatie, die…

Lees verder
LESSON STUDY of zeg maar: LESREFLECTIE

Waarover gaat het? Binnen het domein van professionele leergemeenschappen, vakwerkgroepen, kenniskringen en zelfs actie-onderzoek, zie je momenteel de opmars van wat algemeen in het Engels, ‘lesson study’ wordt genoemd. Het komt erop neer dat een vakgroep een bepaald aspect van het lesgeven in vraag stelt en dat, na reflectie omzet…

Lees verder
Generaties X – Y – Z en verder?

Waarover gaat het? Vanuit denkwerk over arbeidsmarkt en consumptiegedrag hebben sociologen het concept van ‘generaties’ ontwikkeld. Het is een theoretische constructie, die weliswaar met allerlei statistische gegevens wordt onderbouwd. Er wordt voornamelijk in economische studies aandacht aan besteed. Wellicht is die typologie toch ook wel ergens nuttig als inspiratie voor…

Lees verder
Wat werkt en wat werkt niet op school?

Het bos van de effectieve school Er is reeds vijftig jaar onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het onderwijs. ‘De effectieve-school-beweging’ is daaruit ontstaan. Allerlei meta-analyses, zoals bijvoorbeeld de bestseller van Hattie, proberen orde te scheppen in deze vrijwel onoverzichtelijke massa van onderzoeken. Een opvallende en uitermate degelijke synthese is…

Lees verder
Bijlessen en schaduwonderwijs in opmars

Waar gaat het over? Bijlessen, of schaduwonderwijs zoals men het meestal noemt, zijn moeilijk in statistieken te vatten. Het gaat immers zowel om extra lessen in klassen buiten de school als om individuele initiatieven met repetitoren. Een overzicht van de studies daaromtrent wijst uit dat het organiseren en volgen van…

Lees verder
Sluit Menu