CLIL verwijst naar een aanpak waarbij – voorlopig alleen maar in het secundair onderwijs – een zaakvak in het Frans, Engels of Duits wordt aangeboden. Scholen die dat willen dienen een aanvraagdossier in bij het Ministerie van Onderwijs.

De aanpak is erg succesvol en zorgt voor een nieuw elan bij leerlingen en leraren die al snel ervaren dat de doeltalen veel beter worden verworven, alle spreekangst verdwijnt en het zaakvak met meer plezier en enthousiasme wordt gevolgd. Dit zijn geen geringe verworvenheden.

Het boek ‘Klaar voor CLIL. Het CLIL-handboek voor Vlaanderen en Nederland’ is de eerste publicatie die aan allesomvattend beeld biedt van wat leraren, schoolbegeleiders en directies kunnen verwachten als ze zich in het CLIL-avontuur storten.

Het is de belangrijkste onderwijsvernieuwing van de afgelopen vijftig jaar, pleegt de Nederlandse hoogleraar Kees De Bot te zeggen en de resultaten van CLIL-onderwijs spreken hem niet tegen. Hoe dat komt wordt in het boek haarfijn uitgelegd.

Het belangrijkste doel van het boek bestaat erin leraren te helpen en te ondersteunen bij het ontwerpen en voorbereiden van CLIL-lessen. De lesopbouw, de leerdoelen, scaffolding en de evaluatie komen uitgebreid aan bod en worden uitvoerig geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Aan de directies wordt uitgelegd welke de beste voorwaarden zijn om met CLIL van start te gaan.

Hoe komt het dat leerlingen van deze aanpak beter worden?
Dit heeft te maken met twee aspecten. Leerlingen doen dit gewoon graag en merken snel hoe ze de taal beter beheersen. Dat motiveert enorm en leidt tot meer zelfvertrouwen. Verder is er de manier van leren die in een eerste fase erg impliciet is. Pas later wordt een en ander expliciet gemaakt, het liefst door de taalleraar wiens taak plots ook veel spannender wordt dan voorheen. Beide aspecten zorgen voor betere schoolresultaten, zowel op het vlak van de taal als op het vlak van de leerinhoud.

De dagen van het traditionele (taal)onderwijs zijn duidelijk geteld.

Piet Van de Craen

Klaar voor CLIL_6292 705 6_27-04-17_cover

Geef een reactie

Sluit Menu