Goed kunnen lezen is belangrijk om deel te nemen in de maatschappij. Maar niet iedereen leest even vlot en zeker niet even graag. Maak daarom de nodige tijd en ruimte vrij in jouw les om te lezen, zodat je leerlingen of cursisten kunnen ervaren dat lezen plezierig en aangenaam kan zijn.

Vandaag gaan we lezen!

Maak van jouw lessen af en toe echte ‘leeslessen’. Zorg dan wel voor een heel breed gamma aan teksten, boeken en verhalen en probeer elke leerling in contact te brengen met een thema of genre dat interesse bij hem opwekt. Zorg er bovendien voor dat leerlingen weten dat het niet erg is om een boek opzij te leggen. Soms heb je nu eenmaal een ander idee of beeld van het verhaal dan wat het in werkelijkheid is.

Ben je op zoek naar inspiratie om je leesles eens anders aan te pakken? In deze blog krijg je twee snelle lesideeën om je leerlingen of cursisten aan het lezen te krijgen. De lesideeën komen uit Doe maar taal, een boek vol dynamische lesideeën voor alle moderne talen, op alle taalniveaus.

Voor je begint…

Verklaar voordat je aan een leesoefening begint nieuwe, moeilijke woordenschat die in een tekst of een fragment voorkomt, zodat de leerlingen de leesoefening tot een goed einde kunnen brengen. Zorg indien nodig en mogelijk voor een visuele ondersteuning van (delen van) het fragment met prenten, foto’s of objecten. Je kan eventueel ook inleidende discussies houden of oefeningen geven over het thema. Die kunnen vaak eerst in duo’s of in kleine groepjes uitgevoerd worden alvorens ze klassikaal te bespreken.

Oefening 1: theater

Neem een theaterstuk, een dialoog waarin twee personages spelen (lezen) of laat de leerlingen handpoppen maken en een poppentheater spelen. Ze zetten zich achter het theater, lezen hun rollen voor en spelen met hun handpoppen het theaterstukje.

Geef ze de nodige tijd om hun rollen te lezen en even na te spelen voor ze dit voor de klas moeten doen.

Oefening 2: prentenboeken

Zoek enkele leuke prentenboekverhalen. Lees het verhaal voor terwijl je de prenten laat zien. Laat de leerlingen daarna het verhaal eerst in duo’s reconstrueren en daarna klassikaal. Bij de klassikale werkvorm kan je stellen dat elke leerling om de beurt slechts één zin, etappe of blad van het verhaal mag vertellen of toevoegen.

Enkele extra tips:

  • Google de naam van het boek en je zal er ongetwijfeld prenten uit vinden die je in de klas kan gebruiken.
  • Breng een heel aantal prentenboeken of sets van prenten mee naar de klas. Laat de leerlingen er eentje uitkiezen. De leerlingen bereiden individueel of in groepjes het verhaal voor. Na de voorbereidingstijd ‘leest’ elke leerling of elk groepje zijn verhaal voor.

Download 5 lesideeën voor leesoefeningen

Heb je nood aan nog meer inspiratie? Download hier vijf interactieve (voor)leesoefeningen voor in de taalles. Door (voor)leesoefeningen te geven, worden leerlingen gewoon aan de juiste uitspraak, herkennen ze woorden, structuren en zins- en woordaccenten. Lezen of voorlezen kan ook een rustmoment zijn tussen twee moeilijke opdrachten.

Doe maar taal. 1001 dynamische lesideeën voor alle taalniveaus

Ben je op zoek naar nieuwe ideeën voor woordenschatverwerving of een andere manier om de luister- of leesoefeningen aan te pakken? Wil je ludieke lesideeën opdoen en oefeningen in een ander jasje steken?

Doe maar taal is een must read voor elke (taal)leerkracht.

Jill Bosmans

Jill Bosmans is Digital & Content Marketeer bij Acco.

Geef een reactie

Sluit Menu