In De Morgen verscheen het artikel Verzet tegen euthanasie bij psychisch lijden neemt toe. Psycholoog en ervaringsdeskundige Ann Callebert, auteur van het nieuwe boek Herstel als antwoord op euthanasie, licht haar opinie toe.

In het (vaak) bitse betoog voor of tegen euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden durft de kern van de zaak wel eens grondig verloren te gaan: het ondraaglijk psychisch lijden van mensen met een ernstig psychische kwetsbaarheid en alle graverende gevolgen van dien in hun bestaan. Het feit dat België/Vlaanderen floreert qua zelfmoordcijfers is op zich al jaren een teken aan de wand dat er binnen de bestaande structuren op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk en politiek denken ernstige tekortkomingen schuilen.

De zelfmoordcijfers betreffen natuurlijk merendeels impulsieve beslissingen binnen de acute fase van een psychische kwetsbaarheid en zijn bijgevolg niet zonder meer vertaalbaar naar vragen om euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Wie om euthanasie vraagt kan dit vooral niet vanuit een acute opstoot. Over de wettelijke vereisten verbonden met die vraag wil ik het hier niet hebben. Wel over het feit dat in de euthanasievraag vrijwel exact dezelfde tekortkomingen als hierboven geschetst rond de zelfmoordcijfers massief opborrelen. De bestaande geestelijke gezondheidszorg faalt voor een groep psychisch kwetsbare mensen, de maatschappelijke integratie functioneert niet, politieke beslissingen leiden vooral tot nog meer stigma en zelfstigma. Op zowat elk vlak – psychisch, lichamelijk, sociaal, maatschappelijk, spiritueel en existentieel – boeren deze mensen achteruit met een vaart die ronduit schrijnend is.

Laten we dus, voor- of tegenstander van euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden, dit verhaal eindelijk ook samen opnieuw op de agenda zetten. Want daar gaat het ons toch allemaal om, het zoeken naar levenskwaliteit en fundamentele hoop voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid.

Ann Callebert
Psycholoog en ervaringsdeskundige
Vrijdag 12-01-2018

Herstel als antwoord op euthanasie
Herstel als antwoord op euthanasie

Geef een reactie

Sluit Menu