… met verwachtingen.

Mensen komen niet alleen met een klacht naar de dokter. Ook met bepaalde verwachtingen. Ze hebben al dan niet bewust een netwerk van gedachten, gevoelens en verwachtingen geweven. En dat is vaak voor elke patiënt en elke klacht nog eens anders.

Patiënten hebben verwachtingen over wat hun mankeert en gevoelens (vaak angst) die hiermee gepaard gaan. Ze hebben verwachtingen naar de arts toe en ook over het effect van hun ziek zijn op hun dagelijkse functioneren. Al die verwachtingen hebben invloed op de manier waarop patiënten hun klacht aan de arts presenteren. En jij als arts moet daarmee om kunnen gaan.

  • De aard van de klacht heeft vaak een invloed op de aard van de patiëntverwachtingen. Bij een acute zorgvraag verwacht je patiënt iets anders dan bij chronische zorg. En bij lichamelijke en psychische klachten verschillen de verwachtingen ook.
  • De rol die de patiënt de arts toeschrijft, is ook bepalend voor wat de patiënt van de arts verwacht. Zowel op het vlak van de competenties, de te verwachten resultaten en de aard van de interpersoonlijke relatie. Een beloftevolle jonge voetballer met een pijnlijke, dikke knie heeft bijvoorbeeld heel andere verwachtingen bij een bezoek aan een huisarts, dan bij een vooraanstaande orthopedist die vaak sportvedetten behandelt.
  • Ook niet te onderschatten is de rol van de ‘ziektecultuur’ van je patiënten. Zo zijn er verschillen die te maken hebben met de generatie waarin ze zijn opgegroeid. Verschillen naargelang hun opleidingsniveau. Maar ook verschillen die te maken hebben met het gezin waarin de patiënt is opgegroeid. Hoe werd er in het ouderlijke gezin omgegaan met klachten? Werden ze eerder geminimaliseerd of gedramatiseerd? Werd er doorgaans heel snel naar hulp gezocht of werd er eerder zo lang mogelijk gewacht met het consulteren van een arts?
  • Ten slotte spelen ook media een belangrijke rol in het creëren van verwachtingen. Gezondheidsrubrieken in de geschreven pers, gezondheidstijdschriften, documentaires, reality-tv, fictiereeksen over verschillende medische disciplines. Patiënten krijgen hier soms een vertekend beeld en niet-realistisch verwachtingspatroon van het bezoek aan een arts.

Over Aan weerszijden van de stethoscoop

Vanuit de expertise van artsen en andere deskundigen biedt dit boek niet alleen theoretische modellen, maar ook een rijkdom aan praktische tips en adviezen. Het is het eerste deel van een reeks van vier en biedt een basis voor het opbouwen van een goed contact met de patiënt, waarin aandacht voor zijn beleving en inzicht in de problematiek hand in hand gaan. Het is een onmisbare handleiding voor al wie kwaliteit wil bieden in een humane gezondheidszorg.

Jan De Lepeleire, Manu Keirse, Aan weerszijden van de stethoscoop (Acco uitgeverij, Leuven, 2011). 144 blz. € 21,85. ISBN: 9789033484827

Verkrijgbaar via de Acco-webshop of in de boekhandel.

Geef een reactie

Sluit Menu