Iemand die wil stoppen met roken stapt meestal eerst een apotheek binnen. Want jij als apotheker bent een van de meest toegankelijke zorgverleners in de eerste lijn. En je bent bijzonder aangewezen om patiënten te begeleiden bij rookstop.

De rol van de zorgverlener

Waarom is je begeleiding als apotheker zo belangrijk? Slechts een minderheid stopt met roken na de eerste poging. Met de juiste begeleiding, die jij kan bieden, is de roker meer gemotiveerd en wordt de kans groter dat hij ook daadwerkelijk stopt met roken.

Volg je patiënten die willen stoppen op met de 5A-strategie van Fiore.

AskIdentificeer het rookgedrag van je patiënt.
Advise to quitMoedig je patiënt aan om te stoppen met roken met behulp van een duidelijke, kordate en gepersonaliseerde boodschap.
Assess willingness to make a quit attemtEvalueer en versterk de wil van de patiënt om te stoppen met roken
Assist in quit attemptBied rokers de nodige farmacologische en gedragsmatige ondersteuning om te stoppen met roken.
Arrange follow-upVoorzie een opvolgconsultatie, liefst in de week na de start van de rookstop.

De vraagstelling

De vraagstelling bij rookstop is gebaseerd op de ‘Ask’- en ‘Assess’-component uit de 5A-strategie van Fiore. De vraagstelling geeft je een beeld van de roker zelf, de mate van afhankelijkheid, de motivatie voor rookstop en eerdere stoppogingen.

Wil je weten welke gerichte vragen je precies kan stellen? Gebruik dan de WHAM-analyse. Die vertrekt vanuit een beschrijving van de analyse van het klachtenpatroon (H) in functie van de patiënt (W), eerdere behandelingen/aanpak (A), medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik (M).

Download hier de vragen en achtergrondinformatie bij de vraagstelling.

Behandelopties

De 5A-strategie heeft ook een ‘Assist’-component die gaat over het ondersteunen van de rookstop en de behandelopties die daarbij horen.

Net zoals de behandeling van andere verslavingen steunt rookstop op motivatie, substitutie, begeleiding, behandeling van dystheymie (sombere stemming), analyse van de risicosituatie en hervalpreventie.

De meest succesvolle manier om te stoppen met roken is een combinatie van enerzijds adviesverlening en ondersteuning en anderzijds medicamenteuze behandeling en follow-up.

Download hier een pdf met meer informatie over de verschillende behandelopties voor rookstop die je als apotheker kan voorleggen aan je patiënten die willen stoppen met roken.

Over Zelfzorgadvies in de apotheek. Praktijkgids 2

Patiënten begeleiden bij het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen is een belangrijk onderdeel van de apotheekpraktijk. Het gaat daarbij zowel om patiënten die een specifiek geneesmiddel vragen, als om patiënten die advies willen voor een bepaalde klacht. Neemt de apotheker die rol goed op, dan kan hij in belangrijke mate het geneesmiddelengebruik van patiënten bewaken én hen tijdig doorverwijzen naar de arts.

Veerle Foulon, Stefanie Cornwell, Zelfzorgadvies in de apotheek. Praktijkgids 2 (Acco uitgeverij, Leuven, 2018). 360 blz. €79,50. ISBN: 9789463441100

Verkrijgbaar via de Acco-webshop of in de boekhandel.

Geef een reactie

Sluit Menu