Patiënten komen niet alleen met een doktersbriefje naar de apotheek. Ze stappen ook, zonder het advies van een arts, de apotheek binnen voor advies of een zelfzorgproduct. Voor je een product meegeeft of advies geeft, voer je het best een goed gesprek over zelfzorg voor meer achtergrondinformatie.

Hoe pak je zo’n zelfzorggesprek nu aan? Hoe communiceer je goed en effectief met je patiënt? Het vraagt inspanning en een zorgvuldige keuze van woorden, maar dat kan je leren.

Hieronder krijg je uitleg over de vijf onderdelen van een goed zelfzorggesprek: de opening, de vraagstelling, het samenvatten en opties voorstellen, het advies geven en de afsluiting.

1. Het gesprek openen

Voor je begint met vragen te stellen, is het belangrijk om aan te geven aan je patiënt dat je een aantal vragen wil stellen en waarom. Patiënten hebben vaak de verkeerde verwachting dat ze meteen iets meekrijgen zonder dat er op de klacht of vraag wordt ingegaan. 

2. Vraagstelling

Om gericht advies te geven moet je de klacht(en) goed analyseren. Daarom zijn er enkele essentiële richtvragen die je als apotheker altijd moet stellen.

  1. Voor wie is het advies/product bestemd?
  2. Hoelang heeft de patiënt al last?
  3. Hoe omschrijft de patiënt zijn klachten?
  4. Wat is de mogelijke oorzaak van de klachten?
  5. Welke acties heeft de patiënt zelf al doorlopen?
  6. Welke medicatie neemt de patiënt?

Luister goed naar je patiënt. In een zelfzorggesprek komt het erop aan in te pikken op wat de patiënt vertelt.

3. Samenvatten en opties voorstellen

Op het einde van het vraaggesprek breng je alle elementen samen en formuleer je een samenvatting. Jij kan op die manier voor jezelf nagaan of je alle informatie hebt die nodig is om een keuze te maken, en je patiënt krijgt de kans om informatie aan te vullen of te corrigeren.

4. Advies geven

Een goed advies omvat zowel informatie bij het voorgestelde zelfzorggeneesmiddel als niet-medicamenteuze tips.

Als je een geneesmiddel voorschrijft, moet je zeker de volgende elementen vermelden: je patiënt moet weten wat het geneesmiddel doet, hoe hij het geneesmiddel moet gebruiken en voor hoelang, en wat de mogelijke nevenwerkingen zijn.

5. Het gesprek afsluiten

Als je je advies hebt gegeven, kan je je patiënt met het juiste product naar huis sturen. Ga wel op het einde van het gesprek zeker na of de patiënt de informatie begrepen heeft. Laat ook weten dat de patiënt bij jou terechtkan als hij nog vragen zou hebben of als de voorgestelde aanpak onvoldoende effect zou hebben.

Over Zelfzorgadvies in de apotheek. Praktijkgids 2

Patiënten begeleiden bij het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen is een belangrijk onderdeel van de apotheekpraktijk. Het gaat daarbij zowel om patiënten die een specifiek geneesmiddel vragen, als om patiënten die advies willen voor een bepaalde klacht. Neemt de apotheker die rol goed op, dan kan hij in belangrijke mate het geneesmiddelengebruik van patiënten bewaken én hen tijdig doorverwijzen naar de arts.

Veerle Foulon, Stefanie Cornwell, Zelfzorgadvies in de apotheek. Praktijkgids 2 (Acco uitgeverij, Leuven, 2018). 360 blz. €79,50. ISBN: 9789463441100

Verkrijgbaar via de Acco-webshop of in de boekhandel.

Geef een reactie

Sluit Menu