Kwaliteit van zorg is een moeilijk begrip. Elke patiënt is anders en heeft andere voorkeuren en eisen. Hoe bied je dan aan al je patiënten de beste zorg? Hieronder beschrijven we zes dimensies van zorg waar je het best rekening mee houdt. Veiligheid, effectiviteit, efficiëntie, tijdigheid en toegankelijkheid, gelijkheid en persoonsgerichtheid. Met die zes dimensies in je achterhoofd heb je een kader om aan elke patiënt de beste zorg te bieden.

1. Veiligheid

De veiligheid van je patiënt is je eerste prioriteit. “First do no harm”, zegt de eed van Hippocrates. Een patiënt heeft meestal liever een arts die veilig handelt en wat minder klantvriendelijk is, dan een heel vriendelijke arts die fouten maakt.

2. Effectiviteit

Stel jezelf af en toe de vraag of je patiënten alle zorg ontvangen die wordt voorgeschreven in de richtlijnen. Richtlijnen zijn er voor een reden, om je patiënten op de meest effectieve manier te verzorgen. 

3. Efficiëntie

Voer je bepaalde acties dubbel uit? Herhaal je onderzoeken vaak onnodig door een gebrek aan coördinatie en communicatie? Of laat je patiënten te vaak terugkomen op consultatie omdat je niks wil missen? Let op en zorg dat je jouw tijd en die van de patiënt efficiënt gebruikt en niet verspilt.

4. Tijdigheid en toegankelijkheid

Toegankelijkheid is in België niet zo’n groot probleem. Toch is het een dimensie waarop je moet blijven letten. Door de krapte op de arbeidsmarkt komt er mogelijk een tekort aan zorgprofessionals, waardoor patiënten minder snel toegang krijgen tot zorg. Tijdigheid gaat erover of je op elke minuut, elk uur van de dag en elke dag van de week dezelfde kwaliteit van zorg biedt.

5. Gelijkheid

Je moet al je patiënten gelijkwaardig te behandelen, onafhankelijk van hun persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd, ras, politieke voorkeur, seksuele geaardheid of economische draagkracht.

6. Persoonsgerichtheid

Persoonsgerichte zorg betekent niet het onmogelijke doen voor een patiënt of op al zijn wensen ingaan. Het gaat over waardigheid en respect. Waardigheid op elk moment van de zorg, met aandacht voor privacy. Respect tonen betekent dat er in de mate van het mogelijke rekening wordt gehouden met de waarden en normen van het individu.

Hou rekening met deze zes dimensies en kwaliteit is geen vaag, ontastbaar begrip meer. Met het gebalanceerd inzetten van veilige, effectieve, efficiënte, tijdige en toegankelijke, gelijke en persoonsgerichte zorg bied je je patiënten gegarandeerd de beste zorg.

 

Over Management en beleid in de gezondheidszorg

Als zorgverlener functioneer je vandaag steeds meer in team- en netwerkverband. Wetten en financiering bepalen wat mag en kan, en je prestaties worden almaar vaker gemeten om tot kwaliteits- en efficiëntieverbetering te komen. Om goede zorg te verlenen, heb je dan ook nood aan managementvaardigheden en zicht op het grotere plaatje.

Met dit boek maken 15 experts je wegwijs in het management en beleid van de gezondheidszorg. Ze gidsen je naar heldere inzichten in de organisatie, wetgeving en netwerken van de Belgische gezondheidszorg, en naar must-have informatie over onder meer patiëntveiligheid, kwaliteitscontrole en (hr-)management. Wegwijzers naar specifieke bronnen reiken je verdere diepgang aan en doordenkoefeningen bieden je handvatten om praktisch aan de slag te gaan. Management en beleid in de gezondheidszorg. Een wegwijs voor zorgverleners is de ideale gids voor elke zorgverlener die zich wil onderleggen in zorgmanagement en -beleid.

Walter Sermeus (red.), Hilde Pincé, Dirk Ramaekers, Koen Van den Heede, Nina Van Gompel, Kris Vanhaecht, Marc Verschueren, Maarten Andriessen, Luk Bruyneel, Stefaan Callens, Svin Deneckere, Dirk De Ridder, Kristof Eeckloo, Katrien Kesteloot, Steven Lierman, Management en beleid in de gezonheidszorg (Acco uitgeverij, Leuven, 2019). 241 blz. € 48,00. ISBN: 9789463792547

Verkrijgbaar via de Acco-webshop of in de boekhandel.

Geef een reactie

Sluit Menu