Is je praktijk aan herinrichting toe? Of richt je voor het eerst een nieuwe praktijk in? Lees hieronder de tien geboden om te volgen voor een gouden praktijk.

Sfeer en uitstraling van het praktijkgebouw

Met een aangename praktijksfeer staat of valt alles. Streef naar een eigentijdse, rustige sfeer, waarbij privacy en de veiligheid voor patiënten en medewerkers vooropstaan. Door (dag)licht, lucht, kleur en ruimte optimaal te benutten, geef je je praktijk al van bij het binnenkomen een open en gemoedelijk karakter. 

Toegankelijkheid

Je praktijk moet toegankelijk zijn voor iedereen. Mensen in een rolstoel, ouders met kinderwagens, mensen met een visuele handicap, … het gebouw moet gemakkelijk te betreden zijn voor iedereen. Let bijvoorbeeld op de breedte van de deuren, drempels, trappen, vaste vloerbedekking, enzovoort.

Functionele praktijkindeling met inwisselbaarheid van de consultatieruimtes

Zorg voor een logische indeling waar iedereen efficiënt kan werken. Patiënten moeten bijvoorbeeld gemakkelijk hun weg kunnen vinden. Door architecturale middelen ten volle te benutten, zorg je ervoor dat er zo weinig mogelijk bewegwijzering nodig is. Als dat toch nodig is, gebruik dan duidelijke pictogrammen.

Duurzaamheid

Een duurzame praktijk is niet alleen goed voor je ecologische voetafdruk, maar ook voor het comfort van je patiënten en alle praktijkmedewerkers.

Probeer zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen toe te passen. Maak bijvoorbeeld optimaal gebruik van daglicht. Isoleer je praktijk goed, zodat je geen warmte verliest. Kies ook voor hernieuwbare en makkelijk te onderhouden materialen.

Kostenbewust

De keuze voor een duurzame praktijk gaat grotendeels samen met de keuze voor een kostenbewuste praktijk. Elke energiebesparende maatregel is een investering die je terugbetaald krijgt in de vorm van een lagere energierekening. Kies zeker ook voor meubilair en materialen van goede kwaliteit. Die vragen namelijk veel minder onderhoud en zijn minder snel aan vervanging toe.

Rustige versus onrustige zone

Maak duidelijk onderscheid tussen de rustige en onrustige zones in je praktijk. Deze opsplitsing is belangrijk voor een goede praktijksfeer. Onrustige zones zijn openbare gedeelten van de praktijk zoals de wachtzaal, de balie, de lift en de bezoekerstoiletten. De rustige zone is het gedeelte voor de medewerkers, de spreek- en onderzoekskamer, de vergaderzaal, de keuken en de toiletten voor de medewerkers.

Looplijnen

We maken gebruik van routes om ons een weg te banen door de ruimte om ons heen. Die routes van punt A naar punt B noemen we looplijnen. Zorg in je praktijk voor logische, obstakelvrije looplijnen.

De looplijnen van de arts en de patiënt kruisen elkaar bijvoorbeeld zo min mogelijk en gaan nooit door werk- en wachtruimten. In een praktijk met een rustig patroon van looplijnen moeten artsen niet langs de balie of de inkomhal om patiënten op te halen.

Hygiëne en infectiepreventie

Hoe zorg je in je praktijk voor goede hygiëne en infectiepreventie? Rookverbod, een vloer die gemakkelijk te reinigen is, gladde en goed reinigbare wanden, desinfecterende handalcohol, ventilatie, …

Privacy

Respect voor de privacy van de patiënt en de medewerkers is noodzakelijk voor een goede sfeer in de praktijk. Richt je wachtzaal bijvoorbeeld zo in dat je patiënten kunnen kiezen waar ze zitten. Bij voorkeur niet op stoelen tegen de wand, waardoor ze enkel naar de andere patiënten kunnen zitten staren.

Veiligheid

Er zijn verschillende vormen van veiligheid waar je in je praktijk rekening mee moet houden: patiëntveiligheid, persoonsbeveiliging, inbraakbeveiliging, databeveiliging en brandbeveiliging.

Bescherm je patiënten bijvoorbeeld door geneesmiddelen veilig te stockeren buiten het bereik van kinderen en andere onbevoegden. Ook je personeel moet je beschermen. Monteer overal knoppen verbonden met een alarmsysteem in geval van praktijkbezoekers met minder eerbare bedoelingen.

Denk ook aan databeveiliging. Om het verlies van belangrijke data tegen te gaan en om hun veiligheid te waarborgen voorzie je je praktijk het best van een brandwerende datakluis, papierversnipperaar en een ‘no break’-systeem.

Zorg uiteraard ook voor een goed uitgerust inbraakalarmsysteem en een goede brandbeveiliging.

Over praktijkmanagement voor de huisarts

Dit boek wil geen kant-en-klaar antwoord geven omdat er voor de noden van een huisartsenpraktijk geen one size fits all bestaat. Het geeft wel een uiteenzetting van het beslisproces en de contextuele voorwaarden ter voorbereiding en fundering van een goed praktijkbeheer, en koppelt die aan de bestaande modaliteiten. Het is immers niet voldoende om te weten met wie u als huisarts gaat samenwerken maar wel hoe u dit voorbereidt, welke opties u neemt, hoe u dit verantwoordt, …

Dit boek helpt huisartsen die krijtlijnen uit te zetten en de architectuur van een goed praktijkmanagement te schetsen. De sterkte van het boek ligt in het gegeven dat de auteurs bijna allen actieve huisartsen zijn met een belangrijke expertise in het domein van praktijkmanagement. Een aantal van hen is door professionele activiteiten betrokken bij het huisartsgeneeskundig actieterrein.

Birgitte Schoenmakers, Jan De Lepeleire, Bert Aertgeerts, Praktijkmanagement voor de huisarts (Acco uitgeverij, Leuven, 2014). 184blz. € 38,20. ISBN: 9789033493515

Verkrijgbaar via de Acco-webshop of in de boekhandel.

Geef een reactie

Sluit Menu