Feedback kan een grote positieve impact hebben op het leren. Hoe vergroot je als leraar de leerwinst van leerlingen? Door effectieve feedback te geven. Dat kan pas als je een groot aantal acties die voor leerwinst zorgen met elkaar combineert. In deze blog leer je wat meer over een van die acties: leerdoelen. Waarom kan goede feedback niet zonder duidelijke leerdoelen en succescriteria?

Leerdoelen, een essentieel ingrediënt voor goede feedback in het onderwijs

Maak jij gebruik van leerdoelen in je les? Een leerdoel geeft de leerling begrijpelijke informatie over wat hij moet leren en over de gewenste situatie die hij op een bepaald ogenblik moet bereiken.

Leerdoelen moeten specifiek en zichtbaar zijn voor leerlingen zodat ze weten naar welk doel ze toewerken en kunnen controleren of ze goed bezig zijn.

Als je wilt dat leerlingen in staat zijn om de kwaliteit van hun leren te verhogen, moeten ze niet alleen de doelen begrijpen. Je moet hen ook leren hoe ze zichzelf beoordelen.

Hoe geef je aangepaste feedback op ambitieuze leerdoelen?

Hoe motiveer je leerlingen om taakgericht aan de slag te aan? Zorg dat ze het begrijpen! Feedback die je geeft bij specifieke, heldere en uitdagende doelen, in combinatie met een niet te complexe taak, heeft het grootste effect. Daarnaast wil je ook dat je leerlingen zoveel mogelijk leerwinst boeken. Weet wat je bij hen wilt bereiken. Hoe preciezer en concreter jij een doel formuleert, hoe beter je feedback kan geven.

Enkele tips bij leerdoelen

  • Vorm een helder beeld van de voorkennis en de leerbehoeften van je leerlingen.
  • Formuleer doelen die net voldoende uitdagen, waarbij je de lat voor elke leerling zo hoog mogelijk legt.
  • Beoordeel op basis van het doel de vorderingen van je leerlingen en geef op basis daarvan feedback. Benut daarbij groeitaal: ‘je weet al, je kunt al, je doet al, …’

Vind meer tips terug in Effectieve feedback in het onderwijs

Koppel succescriteria aan je leerdoelen

Om effectieve feedback te geven is het niet alleen belangrijk om heldere doelen te formuleren, maar ook om aan die doelen succescriteria te koppelen. Die verduidelijken wat je wilt dat leerlingen zeggen of laten zien om aan te tonen dat ze een doel behalen. Met andere woorden: wanneer je tevreden bent met het bereikte resultaat ten opzichte van het doel.

Ook hier is de boodschap om te zorgen dat de succescriteria duidelijk zijn voor iedereen. Je kunt de criteria vooraf bij de lesvoorbereiding vastleggen en tijdens de les meedelen. Of je kunt ze tijdens de les samen met de leerlingen afspreken.

Een succescriterium maak je taakspecifiek, bijvoorbeeld hoeveel aspecten gekend moeten zijn (‘Geef drie oorzaken van de klimaatopwarming’) of meer algemeen (‘Staaf je antwoord altijd met argumenten en bewijsmateriaal’). Leg de criteria voor de uitwerking en de beoordeling van de opdracht samen met je leerlingen vast. Op die manier betrek je jouw leerlingen meteen bij de manier van beoordeling. Wanneer ze de succescriteria kennen, begrijpen ze beter wat het leerdoel inhoudt.

Ga aan de slag

Laat je leerlingen bij een nieuw geleerd onderwerp zelf een evaluatie ontwerpen met bijhorende beoordelingscriteria. Dat geeft hun de kans om leerdoelen te verhelderen, te delen en te begrijpen. Bovendien geeft het jou feedback over de mate waarin ze de leerstof begrijpen.

Zo zie je maar: effectieve feedback geven kan je leren! Aan de hand van leerdoelen en succescriteria maak je voor leerlingen duidelijk wat ze gaan leren en wat je wilt bereiken. Door ervoor te zorgen dat ze dat begrijpen, kunnen ze zelf nagaan in welke mate ze het doel behalen. Benieuwd naar de andere acties die voor leerwinst zorgen? Het boek Effectieve feedback in het onderwijs leert je hoe je met feedback een verschil kunt maken.

Wil jij de motivatie van je leerlingen versterken?

Wil je je leerlingen optimaal begeleiden en effectieve feedback geven? Leer dan de drie feedbackvragen gebruiken en versterk de motivatie van jouw leerlingen.

Effectieve feedback in het onderwijs 

Feedback: een van de krachtigste instrumenten waarmee je leerlingen aanzet tot leren. Effectieve feedback in het onderwijs vertaalt de wetenschappelijke kennis over feedback naar jouw lespraktijk. Onmisbare informatie dus, zowel voor onderwijsprofessionals als voor studenten.

Jan Coppieters, Effectieve feedback in het onderwijs (Acco uitgeverij, Leuven, 2019). 244 blz. €29,90. ISBN:9789463792677.

Verkrijgbaar via de Acco-webshop of in de boekhandel.

Geef een reactie

Sluit Menu