Johan Dehandschutter is auteur van het boek Sterk starten. Speciaal voor en over starters schreef hij een whitepaper. Daarin geeft hij 10 verklaringen waarom starters geweldige leerkrachten zijn voor hun leerlingen.

De komende weken doet hij die verklaringen voor jullie uit de doeken. Vandaag trapt hij af met de eerste blog. Over stoutmoedigheid, persoonlijke banden en de sterke trekken van starters.

 Verklaring 1: je neemt je leerlingen ernstig

Als starter ben je bevooroordeeld over jongeren, maar dan in puur positieve zin. Voor jou is wat je leerlingen meemaken interessant. Je neemt wat ze denken, voelen en willen ernstig. Je probeert een persoonlijke band te creëren met iedere klas en met iedere leerling. Je bent overwegend vriendelijk met ze, luistert naar hun zorgen en wensen en geeft ze graag inspraak in wat je doet. Zij zijn niet alleen belangrijk voor jou, je gelooft ook dat jij belangrijk bent voor hen. Je gelooft dat je hen kan motiveren om van hun schooltijd een succes te maken. Spontaan geef je je leerlingen het gevoel dat ze tot veel in staat zijn, dat ze pit hebben. Die stoutmoedigheid durven sommigen al eens tegen jou gebruiken. Dat maakt je soms onzeker, maar houdt je niet tegen.

De school is nieuw voor jou en daardoor besef je des te beter dat ook voor je leerlingen het schooljaar nieuw en uniek is. Je wil hen een houvast bieden en er tegelijk een boeiende tijd van maken. En dat vinden ze geweldig.

Sterke trekken  

  • Je vindt wat leerlingen denken, voelen en willen interessant en belangrijk
  • Je bouwt aan een band met elk van je leerlingen
  • Je gelooft dat je leerlingen in zichzelf kan laten geloven en kan motiveren om te leren
  • Je beseft dat elk schooljaar nieuw is voor je leerlingen. Je wil hen houvast bieden en het tegelijk boeiend maken

Auteur Johan Dehandschutter schreef eerder Sterk starten, en binnenkort komt bij uitgeverij Acco zijn nieuwe boek Motivatie in je boekentas uit. Nog meer info over sterk starten vind je hier.

Geef een reactie

Sluit Menu