Kinderen spelen overal: van het kleinste bergdorp in Nepal tot in de wereldstad New York. Spelen is leuk, maar kleuterspelletjes zijn ook noodzakelijk voor jonge kinderen als een motor van ontwikkeling.

Waarom kleuters laten spelen en bewegen?

Als kleuters spelen en bewegen zijn ze daar als totale persoon bij betrokken. Bewegingsopvoeding voor kleuters stelt zich dan ook als doel om het kind als totale persoon te begrijpen en aan te spreken via bewegingsactiviteiten, om uiteindelijk een ontwikkeling op gang te brengen.

De kleuter leert beter te bewegen én kan zich via bewegen breed ontwikkelen. Die ontwikkeling kan betrekking hebben op het leren springen, klimmen, snel reageren, het leren kennen van het eigen lichaam, maar ook op het zelfbeeld en het sociaal functioneren.

Als kleuterbegeleider of ouder kan je kleuters helpen om te leren bewegen via ‘speelkriebels’. Op die manier creëer je ontwikkelingskansen. Bovendien leer je zelf om de kleuter te observeren en te begeleiden.  

Hoe creëer je ontwikkelingskansen via kleuterspelletjes?

Het begrip ‘speelkriebel’ is de ludieke vertaling van het kernidee, namelijk spelletjes voor kleuters. Het is de essentie van het spel, datgene wat kinderen aantrekt en motiveert om het spel te spelen. De speelkriebel lokt bij het kind bewegingsgedrag en interacties uit met bijvoorbeeld andere kinderen, materiaal, de ruimte… 

In het boek Speelkriebels voor kleuters vind je 200 spelen, waarbij telkens de ontwikkelingskansen van het spel geformuleerd zijn. Door met die ontwikkelingskansen aan de slag te gaan, kan je als kleuterbegeleider of ouder heel goed observeren hoe de kinderen reageren. Je kan hen ook goed begeleiden als ze het moeilijk hebben.

Kleuterspelletje matje wissel uit Speelkriebels voor kleuters

Een voorbeeld: matje wissel

Bij het spel ‘matje wissel’ staat elke kleuter op een matje. Op het signaal ‘Matje wissel!’ loopt de kleuter snel naar een leeg matje. De ontwikkelingskansen van dit spel zijn: snel lopen, waarbij het accent ligt op het snel reageren op een auditief signaal. De kleuter leert ook afremmen, een lege plaats innemen, richting kiezen enzovoort.

Download het voorbeeld ‘matje wissel’.

Meer inspiratie nodig?

In het boek Speelkriebels voor kleuters. Een ontwikkelingsgerichte kijken op bewegingsspelen voor 2,5- tot 6-jarigen (Veerle Florquin en Els Bertrands) vind je 200 inspirerende voorbeelden van haalbare bewegingsspelen voor jonge kinderen. Toekomstige en ervaren leraren, kleuterbegeleiders en ouders ontdekken er aanwijzingen om bewegingsspelen aan te bieden en tips om hun begeleidingsstijl te verruimen.

Over het boek

Dit boek bevat 200 inspirerende bewegingsspelen voor 2,5 tot 6-jarigen, waarvan 100 helemaal nieuw. Speelkriebels voor kleuters vertelt je hoe je een spel aanbrengt en begeleidt, hoe je kleuters in kleine groepen zelfstandig laat spelen, hoe je jonge kinderen via bewegingsspel prikkelt tot ontwikkelen.

Veerle Florquin en Els Bertrands, Speelkriebels voor kleuters. Ontwikkelingsgericht werken met bewegingsspelen (Acco uitgeverij, Leuven, 2017). 450 blz. €34. ISBN: 9789463440165

Verkrijgbaar via de Acco-webshop of in de boekhandel.

Over de auteurs

ELS BERTRANDS heeft ervaring als lector bewegingsopvoeding en is opleidingshoofd in de lerarenopleiding kleuteronderwijs aan de UCLL. Ze werkte mee als onderzoeker en nascholer in het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO). Ze is lid van diverse adviescommissies voor lerarenopleiding en basisonderwijs.

VEERLE FLORQUIN bundelt haar ervaring als lector bewegingsopvoeding in de lerarenopleiding kleuteronderwijs in deze nieuwe inspirerende editie.

Geef een reactie

Sluit Menu