Iedereen heeft eigen sterktes en beperkingen, dingen die we leuk vinden of eerder afwijzen. Voor mensen met autisme is dat niet anders. Ze zijn meer dan hun diagnose. Dat betekent dan ook dat mensen met autisme begeleiden steeds maatwerk inhoudt: rekening houden met de persoon die voor je staat, niet enkel met zijn/haar autisme.

Autismevriendelijke ondersteuning bieden

De eigenheid van mensen zit eerst en vooral in hun manier van denken. Niet iedereen heeft immers dezelfde problemen of mogelijkheden. Daarom is het van belang om de unieke eigenheid van elk individu te herkennen. In de eerste plaats moet je de persoon dus écht leren kennen. Wat geeft hem/haar een goed gevoel? Welke prikkels worden als storend ervaren? En hoe kan je activiteiten afstemmen op zijn/haar eigenheid?

Formele testen

Bij de zoektocht naar antwoorden bieden testen en verslagen hulp. Zulke testen zijn veelal ontwikkeld voor specifieke doelgroepen: sommige richten zich op kinderen, andere op volwassenen. Bepaalde testen zijn enkel zinvol bij mensen met een normale begaafdheid, andere zijn nuttig bij een doelgroep met een verstandelijke beperking. Hoe dan ook is een grondige expertise vereist bij het afnemen en interpreteren van zulke testen. Dit soort formeel onderzoek kan dan ook enkel gebeuren door daartoe opgeleide professionals.

Informeel onderzoek

Niet alleen professionals, maar ook begeleiders die dagelijks samenleven met personen met autisme kunnen aan onderzoek doen. Wanneer je met een open blik en oprechte houding kijkt en luistert, dan levert dat een schat aan kennis op over de unieke manier van denken van personen met autisme. Dit soort informeel onderzoek biedt minder wetenschappelijke garanties, maar levert ongetwijfeld veel nieuwe ideeën op die nuttig zijn in de begeleiding. Ook ouders zijn een onschatbare bron van informatie, zij weten namelijk al veel langer wat wel en niet goed werkt voor hun kind.

Praat dus met personen met autisme en hun omgeving, probeer aanpassingen en communicatievormen uit, observeer en evalueer nieuwe interventies. Wat lukt er wel en minder goed? Welke aanpassingen helpen? Welke communicatie werkt goed?

Om te onthouden

Mensen met autisme zijn uniek, net als ieder ander persoon. De concrete gevolgen van het autistisch denken verschillen per individu, waardoor autismevriendelijke begeleiding altijd maatwerk is. Wat voor de een werkt, werkt misschien helemaal niet voor de ander. Stem je begeleiding dus altijd af op de persoonlijke noden en mogelijkheden van de persoon met autisme. Met een open blik, oprechte interesse en een goed contact ben je al goed op weg om iemand écht te leren kennen.

Autisme Centraal
Methodiek voor ouders en begeleiders

De AutismeCentraalMethodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding. Aan de hand van zes kernbegrippen helpt de methodiek je om een autismevriendelijke school-, leefgroep-, thuis- of werkomgeving te creëren.

Dit boek is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden magisch uit de wereld zal helpen. Het is wel een duidelijk overzicht dat je doet inzien waar kansen liggen, telkens met oog en respect voor autistisch denken.

Kobe Vanroy, Autisme centraal. Methodiek voor ouders en begeleiders. (Acco Uitgeverij, Leuven, 2018). 144 blz. €40,70. ISBN: 9789463448598

Verkrijgbaar via de Acco-webshop of in de boekhandel.

Geef een reactie

Sluit Menu