Auteur Ans De Vos beschrijft in haar boek Loopbanen in beweging tien wegwijzers voor bedrijfsleiders, leidinggevenden of HR-managers om een duurzaam loopbaanbeleid uit te tekenen en te implementeren in hun organisatie.
Deze week licht Ans de vierde wegwijzer toe.

Wegwijzer 4: werk aan het loopbaanpotentieel van jobs

Het ontwikkelingspotentieel van de huidige job mag niet over het hoofd worden gezien in het uitwerken van een loopbaanbeleid. Om hiertoe te komen is aandacht nodig voor de manier waarop jobs worden vormgegeven. Job design speelt dus ook in het loopbaanbeleid een cruciale rol. Het bepaalt hoeveel ontwikkeling er mogelijk is binnen een rol, en welke evoluties tussen jobs al dan niet logisch zijn.

Smart jobs” moeten de norm zijn: jobs die leren, groei en inzetbaarheid stimuleren en op die manier leiden tot meer voldoening én productiviteit. Zo zien we dat organisaties die inzetten op innovatieve arbeidsorganisatie en zelfsturende teams, rijkere jobs creëren voor medewerkers. Dit levert meer mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling in de job zelf.

Het in kaart brengen van leercurves in jobs, werken met rollen, en mogelijkheden tot job crafting zijn concrete manieren om het loopbaanpotentieel van jobs te verhogen.

loopbanen-in-beweging

Geef een reactie

Sluit Menu