Auteur Ans De Vos geeft in haar boek Loopbanen in beweging tien wegwijzers voor bedrijfsleiders, leidinggevenden of HR-managers om een duurzaam loopbaanbeleid uit te tekenen en te implementeren in hun organisatie.
Deze week geeft ze uitleg bij de vijfde wegwijzer.

Wegwijzer 5: stimuleer mobiliteit binnen de organisatie

Voor organisaties kan interne mobiliteit niet enkel bijdragen tot een imago van aantrekkelijke werkgever. Het is ook een manier om aan medewerkers een loopbaanperspectief te bieden dat ruimer gaat dan promoties.
Wanneer interne mobiliteit in de cultuur ingebakken zit, wordt het makkelijker mensen te laten bewegen wanneer de werkbaarheid van hun huidige job in het gedrang komt.

Ook inzetbaarheid verhoogt bij meer interne mobiliteit. Wendbare medewerkers zullen minder snel uit de boot vallen wanneer hun huidige job verdwijnt. Interne mobiliteit is dus niet enkel een middel om groei mogelijk te maken. Het verhoogt evenzeer de inzetbaarheid en draagt bij tot werkbaarheid.

Mobiliteit kan er echter zijn in vele richtingen en gradaties. Auteur Ans De Vos formuleert in haar boek mogelijkheden om mobiliteit te stimuleren. Dit doet ze met aandacht voor flexibiliteit in keuzes zowel wat betreft de jobinhoud als wat betreft de manier waarop medewerkers hun job uitvoeren.
Daarbij heb je als organisatie impact op hoeveel flexibiliteit en individuele keuzevrijheid in loopbaanopties je aanreikt. Dit kan gaan van het uittekenen van een aantal loopbaanpaden, het aanbieden van een menu van loopbaanopties tot ‘loopbaancrafting’.
Daarbij is het nodig af te stappen van een eng, lineair perspectief op loopbanen.

loopbanen-in-beweging

Geef een reactie

Sluit Menu