In het boek Loopbanen in beweging beschrijft auteur Ans De Vos tien wegwijzers voor bedrijfsleiders, leidinggevenden of HR-managers om een duurzaam loopbaanbeleid uit te tekenen en te implementeren in hun organisatie.

Deze week geeft de auteur tekst en uitleg bij de tweede wegwijzer.

Wegwijzer 2: formuleer een heldere loopbaanpropositie
De analyse waarom een loopbaanbeleid nodig is, vormt de basis om een heldere loopbaanpropositie te formuleren. Die propositie verwoordt wat je als organisatie aan medewerkers biedt vanuit een loopbaanperspectief.

Een loopbaanpropositie geeft aan in welke mate je aanwerft voor een specifieke job of expertise, of dat je een breder groeiperspectief aanbiedt en welke ondersteuning de medewerker kan verwachten van HR, leidinggevenden en andere betrokkenen (bijvoorbeeld loopbaanbegeleiders, een mentor). Maar ook wat de criteria zijn om te evolueren en wat de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf is.

Je geeft met andere woorden een antwoord op vier vragen: Waarom? Wat? Hoe? Wie?
Op die manier maakt ze het speelveld voor loopbanen aan iedereen duidelijk, en reikt ze handvaten aan voor alle betrokkenen.

loopbanen-in-beweging

Geef een reactie

Sluit Menu