In het boek Loopbanen in beweging beschrijft auteur Ans De Vos tien wegwijzers voor bedrijfsleiders, leidinggevenden of HR-managers om een duurzaam loopbaanbeleid uit te tekenen en te implementeren in hun organisatie.
Deze week licht Ans de derde wegwijzer toe.

Wegwijzer 3:  formuleer duidelijke rollen en verantwoordelijkheden

Om een loopbaanbeleid te doen werken is het engagement van verschillende betrokkenen nodig: de medewerker zelf, leidinggevenden, het hoger management en HR.
Elk van deze betrokkenen heeft andere belangen, behoeften en bekommernissen.
Een goed loopbaanbeleid houdt hiermee rekening.
Naast het uitwerken van een heldere loopbaanpropositie is dus ook duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden van belang.

Na de eerste drie wegwijzers, gaat de auteur volgende week verder met de vierde wegwijzer, nl. werken aan het loopbaanpotentieel van jobs.

Ook in haar boek Loopbanen in beweging richt Ans zich op zaken waar het concreet om gaat: het brengen van dynamiek in de loopbaan door aandacht te besteden aan het loopbaanpotentieel van jobs, aan mobiliteit tussen jobs en aan bewegingen voorbij de organisatiegrenzen.
En de integratie van dit alles in een coherent loopbaansysteem.

Het loopbaansysteem vormt de “hardware” van het loopbaanbeleid: het bepaalt het speelveld voor loopbaanontwikkeling, maakt duidelijk welke competenties er nodig zijn binnen functies en hoe medewerkers kunnen groeien, zowel binnen als tussen functies.
Er is nood aan een goede “hardware” om de “software” op te kunnen draaien. Loopbaanbegeleiding zal met andere woorden slechts effect hebben als dit speelveld duidelijk is uitgetekend

loopbanen-in-beweging

Geef een reactie

Sluit Menu