Wie leeft of werkt met mensen met autisme, komt elke dag wel stukjes tegen van de puzzel die autisme zo boeiend maakt. Het is helaas niet eenvoudig om je weg te vinden in de eindeloze stroom aan informatie die over autisme beschikbaar is.

Acco Uitgeverij ondersteunt ouders, begeleiders, leerkrachten en studenten om daarin wat orde te scheppen.

Blogs over autisme

Waarom doen mensen eigenlijk wat ze doen? Waar halen we onze motivatie vandaan? En gebeurt dat op dezelfde manier bij mensen met autisme?

Iedereen heeft zijn eigen sterktes en beperkingen, voor mensen met autisme is dat niet anders. Ze zijn meer dan hun diagnose. Mensen met autisme begeleiden is steeds maatwerk: rekening houden met de persoon die voor je staat, niet enkel met zijn autisme.

In de vierde blog staat de vraag centraal hoe begeleiders de wereld rondom mensen met autisme begrijpelijker kunnen maken, rekening houdend met zowel de persoon als de omgeving, ‘Dubbelspoor‘.

Mensen met autisme vinden het lastig om de bedoelingen achter woorden of plaatjes en de betekenissen van prikkels spontaan te ontcijferen. Daardoor is het soms moeilijk om te begrijpen wat anderen precies van hen verwachten. Mensen met autisme zijn eerder beelddenkers.

In deze zesdelige blog gaan we dieper in op het ondersteunen van mensen met autisme aan de hand van het controlepaneel uit Autisme Centraal. We starten met autistisch denken.

Begeleiders van mensen met autisme proberen steeds oog te hebben voor basisrust: uitdagingen op maat, prikkels in evenwicht. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om tot leren en (over)leven te komen.

Illustrator Lien Geeroms was nauw betrokken in het proces van manuscipt tot boek van Opvoeden en autisme. Ze schreef haar persoonlijke ervaringen neer in deze blogpost.

We vroegen de auteurs van Opvoeden en autisme. Een inspiratiegids voor ouders. om een blik achter de schermen te geven. Hoe kwam het boek tot stand? Wat was hun grootste motivatie?

Boeken over autisme

10% korting op boeken over autisme

Naar de aanleiding van Wereld Autisme Dag en de Week van autisme geeft Acco in de maand april 10% korting op een selectie boeken over autisme.

De korting is geldig in de Acco-boekhandels en webshop.

Autisme Centraal
Methodiek voor ouders en begeleiding

De AutismeCentraalMethodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding. Aan de hand van zes kernbegrippen helpt de methodiek je om een autismevriendelijke school-, leefgroep-, thuis- of werkomgeving te creëren. 

Bestel nu

Autismespectrumstoornis
Alles op een rijtje

Herbert Roeyers zet in Autismespectrumstoornis de huidige wetenschappelijke kennis over autisme en autismespectrumstoornis op een rijtje en vertaalt die naar een breder publiek. Hij gaat ook in op veelgestelde vragen. 

Bestel nu

Opvoeden & autisme
Een inspiratiegids voor ouders

Opvoeden kan een hele uitdaging zijn, zeker als je kind autisme heeft. Dit boek is bedoeld voor ouders van een kind of jongere met autisme die meer willen weten over opvoeden en hun rol als ouder. Ook professionals kunnen inspiratie uit dit boek halen.

Bestel nu

Autisme in de klas
Tips voor leerkracht en leerling

Autisme in de klas biedt een duidelijk overzicht van hoe autisme zich kan uiten in de klas en hoe leerkrachten hierop kunnen inspelen. De auteurs geven tips die zowel de leerling met autisme als de andere leerlingen ten goede komen.

Bestel nu

Sluit Menu