“Het zou geen nieuws meer mogen zijn dat steden zoals Antwerpen superdivers zijn.” 

(Socioloog Dirk Geldof, auteur van Superdiversiteit, in een recente opiniebijdrage in De Standaard.)

 

Debatten over vluchtelingen en transmigranten beheersen het nieuws sinds de ‘vluchtelingencrisis’ van 2015. Ook in de aanloop naar de regionale, federale en Europese verkiezingen van mei 2019 staat het migratiedebat weer hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Maar de demografische transitie naar een superdiverse samenleving voltrekt zich ook zonder de nieuwe vluchtelingen. 

Er is dus absoluut nood aan een nieuw, ander discours over superdiversiteit dan het alomtegenwoordige gepolariseerde discours. Superdiversiteit zit in een stroomversnelling, waardoor we op zoek zijn naar nieuwe manieren om met deze realiteit om te gaan.  

Weinig onderwerpen polariseren een samenleving zo sterk als migratie. Maar in deze eeuw van superdiversiteit komen we er niet langer met steeds meer kunstmatige wij-en-zij-opdelingen. Onze samenleving verandert immers sneller dan we denken. In februari 2019 verschenen cijfers die aantonen dat er in Antwerpen meer inwoners zijn met een migratieachtergrond dan zonder. In Brussel is dat sinds het begin van de 21ste eeuw al het geval. En die diversiteit zal in de Europese samenlevingen de volgende jaren enkel verder toenemen, ook al proberen bijna alle regeringen in Europa verdere migratie krampachtig af te remmen.  

Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert (nieuwe editie 2019) verlegt de bakens van een vastgelopen ideologisch debat over de al of niet wenselijkheid van een multiculturele samenleving. Het gaat er in de 21ste eeuw niet langer om of we dit willen, maar hoe we met de reële superdiversiteit omgaan. Met een boek als Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert wil Dirk Geldof voorbij de hardnekkige en deels voorbijgestreefde wij-en-zij-tegenstellingen. Hij wil met een open blik de hedendaagse superdiversiteit onderzoeken en in beeld brengen. In de eindeloze debatten over de wenselijkheid van de toenemende diversiteit zijn we al te vaak vergeten de mogelijkheden ervan te maximaliseren.

Nochtans is dat de enige zinvolle optie om toekomstgericht met onze superdiversiteit om te gaan, vanuit een actief pluralisme. Het vraagt wederzijdse openheid en dialoog tussen iedereen die hier woont. Het vraagt wederzijdse betrokkenheid. Want enkel samen maken we de toekomst van ons land.

Over het boek

Superdiversiteit wordt een basiskenmerk van de 21ste eeuw. In steden als Brussel, Antwerpen en Genk vormen mensen met wortels in migratie ondertussen al de meerderheid van de stadsbewoners. Superdiversiteit is een nieuw concept, dat de bakens van het debat verlegt. We kunnen immers niet blijven steken in het vastgelopen ideologische debat over de wenselijkheid van een multiculturele samenleving. Het gaat er in de 21ste eeuw niet langer om of we dit willen, maar hoe we met de reële superdiversiteit omgaan.

Deze tweede uitgave is volledig geactualiseerd. Het maakt duidelijk waarom we de impact van vluchtelingen overschatten bij de demografische transitie naar superdiversiteit. Superdiversiteit is een blikopener en een opstap naar de noodzakelijke normalisering van diversiteit. Het boek geeft een kader voor de interculturalisering, die we in onze samenleving en in alle maatschappelijke sectoren nodig hebben.

Dirk Geldof, Superdiverstiteit (Acco uitgeverij, Leuven, 2019). 275 blz. €24. ISBN: 9789463448451

Verkrijgbaar via de Acco-webshop of in de boekhandel.

Over de auteur

Dirk Geldof is doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen en hoofddocent aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen (Universiteit Antwerpen). Hij is onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) en lector aan de opleidingen Gezinswetenschappen (Odisee) en Sociaal Werk (KDG Antwerpen). Hij publiceerde eerder Superdiversity in the heart of Europe en Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij. Hij is ook coauteur van Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit.

Jill Bosmans

Jill Bosmans is Digital & Content Marketeer bij Acco.

Geef een reactie

Sluit Menu