Als apotheker ben je zo veel meer dan enkel een verkoper van medicijnen.

Je bent een wetenschapper met een stevige kennis van de farmaceutica.

Je bent een luisterend oor voor jouw klanten. Een psycholoog en pedagoog die hen met zelfzorgadvies bijstaat. Een coach voor het correcte gebruik van geneesmiddelen.

En vooral ben je een levenslange student. De farmaceutische wetenschap evolueert en innoveert immers continu. En jij moet je kennis dus permanent vernieuwen om steeds mee te zijn en de best mogelijke farmaceutische zorg te verstrekken. 

In dit levenslange leren willen wij je bijstaan met content en publicaties op jouw maat.

Downloads

Fris je medisch Engels op met deze woordenlijst van Nederlandse en Engelse termen.

Ken je het Franse woord niet voor sommige medische termen? Geen probleem. Deze woordenlijst helpt je.

Inspireer de mensen om je heen en download nu de affiche van Mangomoment.

Hoe help je je patiënten te stoppen met roken? Deze pdf geeft je een reeks behandelopties die je kan adviseren aan rokers die willen stoppen

Een roker die wilt stoppen? Dan is het belangrijk om te weten hoe lang de patiënt al rookt, of hij al eens geprobeerd heeft te stoppen, … Gebruik de WHAM-analyse om een goed beeld te krijgen van de roker.

Goed voorbereid naar de tropen vertrekken? Download zeker deze checklist zodat je niets, zoals de juiste vaccinaties, vergeet.

Hoe pak je de evaluatie van een noodsituatie aan? Hoe beoordeel je de situatie van een slachtoffer dat mogelijk in kritieke toestand verkeert?

Fris je medisch Engels op met deze woordenlijst van Nederlandse en Engelse anatomische termen.

Wil je je medisch Frans bijspijkeren? Deze woordenlijst helpt je.

Blogs

Een goed gesprek over zelfzorg

Patiënten komen niet alleen met een doktersbriefje naar de apotheek. Ze stappen ook, zonder het advies van een arts, de apotheek binnen voor advies of een zelfzorgproduct. Voor je een product meegeeft of advies geeft, voer je het best een goed gesprek over zelfzorg voor meer achtergrondinformatie.

Tips voor een sterk zelfzorggesprek >>

Help je patiënt stoppen met roken

Iemand die wil stoppen met roken stapt meestal eerst een apotheek binnen. Want jij als apotheker bent een van de meest toegankelijke zorgverleners in de eerste lijn. En je bent bijzonder aangewezen om patiënten te begeleiden bij rookstop.

Kom te weten hoe je je patiënten laat stoppen met roken >>

Hoe bied je aan al je patiënten de beste zorg?

Kwaliteit van zorg is een moeilijk begrip. Elke patiënt is anders en heeft andere voorkeuren en eisen. Hoe bied je dan aan al je patiënten de beste zorg? Hieronder beschrijven we zes dimensies van zorg waar je het best rekening mee houdt. Veiligheid, effectiviteit, efficiëntie, tijdigheid en toegankelijkheid, gelijkheid en persoonsgerichtheid. Met die zes dimensies in je achterhoofd heb je een kader om aan elke patiënt de beste zorg te bieden.

Lees alles over de beste zorgverlening >>

Herbeleef nu de lancering van het boek Mangomoment

5 juni 2019 is een avond om nooit te vergeten. Een inspirerende speech van professor Kris Vanhaecht. Een mooi gesprek tussen zorgverleners en -ontvangers. Een oproep voor menselijkere en warmere zorg. Wij zijn trots dat we deel mogen uitmaken van deze zorgbeweging. Herbeleef nu ook zelf deze avond dankzij de sfeervolle aftermovie.

Bekijk nu de Mangomoment aftermovie >>

Jouw selectie

Zelfzorgadvies in de apotheek

Patiënten begeleiden bij het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen is een belangrijk onderdeel van de apotheekpraktijk. Neemt de apotheker die rol goed op, dan kan hij in belangrijke mate het geneesmiddelengebruik van patiënten bewaken én hen tijdig doorverwijzen naar de arts.

Pharmacology: An Essential Textbook

This book covers pharmacology facts and concepts necessary for success in the classroom and on board examinations. The clear and concise text presents important, clinically relevant pharmacology knowledge and concepts students must master. 

Medisch Engels in de apotheek

Meer dan ooit krijgen Nederlandstalige apothekers te maken met anderstalige patiënten die zich in het Engels uitdrukken of behelpen. Dit boek reikt apothekers voldoende materiaal aan om hun kennis van het medisch Engels op te frissen, met als doel het overleg tussen apotheker en patiënt zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Medisch Frans in de apotheek

In Vlaanderen, Brussel en omstreken komt de Vlaamse apotheker steeds meer in contact met Franstalige of allochtone patiënten die zich in het Frans uitdrukken of behelpen. Dit boek wil de apotheker een waaier aan medische vragen aanreiken die tijdens het overleg met de Franstalige patiënt kunnen worden voorgelegd.

Farmaceutische zorg voor patiënten met depressie

De afgelopen decennia is de rol van de apotheker aanzienlijk veranderd. Waar vroeger vooral de nadruk lag op het bereiden en afleveren van geneesmiddelen, is de focus nu verschoven naar het begeleiden van de patiënt bij het gebruik van geneesmiddelen.

Deze praktijkgids is een wegwijzer in de begeleiding van patiënten die antidepressiva krijgen voorgeschreven. 

Geneesmiddelen

Dit boek lijst meer dan 7.000 beschikbare, gecommercialiseerde geneesmiddelen op en wil zo voor jouw klanten een coach zijn bij de dagelijkse omgang met medicijnen. Het dient ter ondersteuning van jouw zelfzorgadvies in de apotheek. Bovendien helpt het je in jouw strijd tegen foutief medicijngebruik.

Stockley's Drug Interactions

Stockley’s Drug Interactions, edited by Claire L Preston, remains the world’s most comprehensive and authoritative international reference book on drug interactions.

New in the 12th edition are over 300 new monographs, with reviews and updates for the existing 4500 monographs.

Medical Pharmacology at a Glance

The internationally best-selling Medical Pharmacology at a Glance is the ideal companion for all medical and healthcare students, providing a visual overview of pharmacology, and describing the basic principles of drug action, interaction, absorption, and excretion. Clear and accessible chapters organised around common diseases and conditions facilitate efficient clinical learning, and include references to drug classes and side effects, disease pathophysiology, prescribing guidelines, and more.

Pharmacotherapy
Principles And Practice

Pharmacotherapy Principles & Practice, Fifth Edition uses a solid evidence-based approach to teach readers how to design, implement, monitor, and evaluate medication therapy. This trusted text provides everything readers need to gain an in-depth understanding of the underlying principles of the pharmacotherapy of disease?and their practical application.

Handboek medische bacteriologie

Het Handboek medische bacteriologie geeft je inzicht in de mechanismen die aan de grondslag liggen van de wisselwerking tussen bacteriën en hun gastheer, de mens.

De kennis en inzichten uit dit boek zijn er om de kliniek van infectieziekten makkelijker te begrijpen.

Goldfrank's Toxicologic Emergencies

Covering every aspect of poison management, this indispensable case-based resource has been thoroughly refreshed to deliver evidence-based principles viewed through the lens of an active bedside clinical practice. In no other reference will you find such a diverse roster of esteemed editors and authors who deliver expert insights into every type of toxicologic emergency, whether due to substance abuse or exposure to toxins.

Intraveneuze katheters

Elke zorgverlener in het ziekenhuis, en steeds vaker ook in de thuiszorg en woonzorgcentra, komt herhaaldelijk in contact met patiënten met een intraveneuze katheter. Een gedegen kennis van deze katheters is dan ook een must, om de patiënten een veilige en kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden en om bij te dragen tot het multiprofessionele overleg.

Eerste hulp

Als zorgverlener wil je op eender welk moment optimale eerste hulp kunnen bieden. De juiste reactie maakt immers vaak het verschil tussen leven en dood. Daarom wil je er zeker van zijn dat je acties berusten op evidentie, de best practices volgen en ondersteund zijn door de laatste technologische ontwikkelingen.

Mangomoment

Iedereen heeft behoefte aan warme zorg. Maar dat is niet vanzelfsprekend in deze drukke tijden. Dit boek helpt je op weg om in het dagelijkse leven, zowel persoonlijk als professioneel, kleine momenten van grote waarde te creëren voor de mensen om je heen en zo hun geluk en je eigen voldoening te vergroten.

Management en beleid in de gezondheidszorg

Als zorgverlener functioneer je vandaag steeds meer in team- en netwerkverband. Wetten en financiering bepalen wat mag en kan, en je prestaties worden almaar vaker gemeten om tot kwaliteits- en efficiëntieverbetering te komen. Om goede zorg te verlenen, heb je dan ook nood aan managementvaardigheden en zicht op het grotere plaatje.

Box: Over kwaliteit van zorg en communicatie

In deze box krijg je:

  • een handleiding om kwaliteit te bieden in een humane gezondheidszorg;
  • concrete handreikingen om in te spelen op belevingen en emoties van patiënten;
  • inzichten en modellen om te communiceren met personen die een aangepaste benadering vragen;
  • handvatten om jezelf als zorgverlener niet te vergeten.

PharmCards

The bestselling card-based pharmacology review for medical and allied health students, this 250+ card set readies students for board exams and clinical wards with fast access to essential coverage of both fundamental and organ system-specific information for the most clinically relevant drugs. Topic selection reflects the expert curriculum guidance of the National Board of Medical Examiners and reinforces understanding of major drug classes as well as specific drugs.

Het leven is aan de leergierigen!

Levenslang leren – het zit ons in het bloed. Klik op de knop hieronder en kom er alles over te weten.
We willen namelijk niet enkel apothekers, maar ook andere professionals hierin ondersteunen.

Wist je dat onze Acco Boekhandel een mooi assortiment boeken voor jou selecteerde? 

Sluit Menu