“Regelmatige, gevalideerde netoverschrijdende proeven” (startnota regeringsvorming, augustus 2019).
De verleiding van het simplificeren.

Waarover gaat het? Reeds geruime tijd zien we hoe de boodschap van het dalende onderwijspeil in Vlaanderen zich als een epidemie verspreidt binnen de media. En dan wordt nogal gemakkelijk gesteld dat we internationaal zakken in bepaalde rankings. Het wondermiddel om de kwaliteit te verhogen zijn dan centrale, opgelegde toetsen.…

Lees verder
Passend onderwijs: het Nederlandse M-decreet

Waarover gaat het?Net zoals in Vlaanderen, heeft Nederland een regeling uitgewerkt om kinderen en jongeren met bijzondere noden zoveel mogelijk op te nemen in het regulier onderwijs. Na een periode van voorbereiding en discussie werd de Wet passend onderwijs in 2014 van kracht. De bedoeling was het aantal doorverwijzingen naar…

Lees verder
IMPULSiefje

Sleutels tot eindtermenimplementatie, Danny Van den wouwer Danny Van den wouwer getuigt in Sleutels tot eindtermenimplementatie over een casestudy die hij deed naar aanleiding van eindtermenimplementatie Frans voor de eerste graad A-stroom in 2010. Tegelijk grijpt de auteur de kans om de gebrekkige implementatie van de eindtermen binnen het Vlaams…

Lees verder
Wetenschappelijkheid en toetsen

Waarover gaat het? De discussies over de kwaliteit van het onderwijs, gebaseerd op bepaalde toetsen en bepaalde experts, krijgen ruime aandacht in de media. Jammer genoeg verduisteren ze de vele zaken die wel goed gaan. Bovendien worden ze vaak omringd met sloganmatige titels en vlugge veralgemeningen. En zo wordt de…

Lees verder
IMPULSiefje

Hieronder de korte inhoud van de artikels die eind maart 2019 in Impuls 49 nummer 3 verschijnen  Over vakkenclusters en leerkrachtenteams: naar basisprincipes voor integraal werken. Een documentenstudie van de Integrale Opdrachten als casus, Laura Tamassia, Tobias Frenssen Laura Tamassia en Tobias Frenssen bestudeerden het vak Integrale Opdrachten binnen STW als…

Lees verder
Europese vorming: minder saai met literatuur

Waarover gaat het? Het onderwijs in België heeft al een lange traditie in het sensibiliseren van de leerlingen voor de Europese gedachte en de zinvolheid van de Europese Unie. De Europese Unie, die tussen haakjes via het Verdrag van Maastricht in 1992 niet bevoegd is voor beslissingen over onderwijs, heeft…

Lees verder
IMPULSiefje

Hieronder de korte inhoud van de artikels die eind december 2018 in Impuls 49 nummer 2 verschijnen Van slagboom via dialoog tot hefboom. Onderwijskwaliteit en de veranderende rol van de inspectie, Lieven Viaene en Chris Van Woensel Het zal u niet ontgaan zijn dat de onderwijsinspectie ondertussen vertrekt vanuit het…

Lees verder
Sluit Menu