Als arts is  een natuurlijke ingesteldheid tot levenslang leren en tot het voortdurende bijsturen van eigen professioneel denken en handelen essentieel. Enkel op die manier vervul je je rol als eerstelijnszorgverlener optimaal. 

Maar dit levenslange leren gaat veel verder dan zuiver medische kennis. Ook in jouw rol als adviseur, psycholoog, pedagoog en nog zovele andere blijf je je carrière lang groeien.

Wij steunen je graag in dit leertraject met sterke handboeken en praktische content. 

Downloads

Fris je medisch Engels op met deze woordenlijst van Nederlandse en Engelse termen

Ben je het Franse woord voor sommige medische termen even kwijt? Geen probleem. Deze woordenlijst helpt je.

Inspireer de mensen om je heen en download nu de affiche van Mangomoment.

Blogs

Herbeleef nu de de lancering van het boek Mangomoment

5 juni 2019 was een avond om nooit te vergeten. De voorstelling van het boek Mangomoment. Herbeleef nu ook zelf deze avond dankzij de sfeervolle aftermovie.

Bekijk nu de Mangomoment aftermovie >>

De tien geboden voor een gouden praktijk

Is je praktijk aan herinrichting toe? Of richt je voor het eerst een nieuwe praktijk in? Lees hieronder de tien geboden om te volgen voor een gouden praktijk.

Ontdek de tien geboden >>

Zorgverlener vergeet jezelf niet!

Palliatieve zorg is een boeiende en uitdagende zorg. Een zorg waar hulpverleners bevlogen en met inzet werken. Maar zorg je ook voor jezelf? Vergeet jezelf niet als zorgverlener en let op voor burn-out, ‘emotional fatigue’ en morele distress.

Zorg als zorgverlener goed voor jezelf >>

Hoe bied je aan al je patiënten de beste zorg?

Kwaliteit van zorg is een moeilijk begrip. Elke patiënt is anders en heeft andere voorkeuren en eisen. Hoe bied je dan aan al je patiënten de beste zorg?

De zes dimensies van kwaliteitsvolle zorg >>

Mensen komen naar de arts...

Mensen komen niet alleen met een klacht naar de dokter. Ook met bepaalde verwachtingen. Ze hebben al dan niet bewust een netwerk van gedachten, gevoelens en verwachtingen geweven. En dat is vaak voor elke patiënt en elke klacht nog eens anders.

Ontdek waarom mensen naar de arts komen >>

Jouw selectie

Warme zorg

Mangomoment

Iedereen heeft behoefte aan warme zorg. Maar dat is niet vanzelfsprekend in deze drukke tijden. Dit boek helpt je op weg om in het dagelijkse leven, zowel persoonlijk als professioneel, kleine momenten van grote waarde te creëren voor de mensen om je heen en zo hun geluk en je eigen voldoening te vergroten.

Palliatieve zorg in de praktijk

Dit zakboek bundelt up-to-date en onmiddellijk beschikbare praktische informatie die je mee kan nemen wanneer je je patiënten advies geeft. Het gaat daarnaast in op communicatie en vroegtijdige zorgplanning en de verschillende aspecten van palliatieve, terminale en rouwzorg. Verder krijgt ook zelfzorg voor de zorgverlener de nodige aandacht.

90 vragen over palliatieve zorg en het levenseinde

Dit boek geeft een helder antwoord op 90 concrete vragen rond goede zorg bij ongeneeslijke ziekte, palliatieve zorg, voorafgaande zorgplanning en beslissingen aan het levenseinde.

De antwoorden zijn geput uit 20 jaar onderzoeksresultaten van de VUB-UGent Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde. 

Kiezen is winnen

Kiezen is verliezen, luidt het gezegde. Maar klopt dat altijd? Als we de juiste keuzes maken, dan kunnen we samen een win-winverhaal schrijven. Want kiezen in de gezondheidszorg moeten we hoe dan ook. Op alle niveaus. Als we rechtvaardige keuzes maken, dan versterken die keuzes onze waarden. Dan zijn onze keuzes ethisch gefundeerd. En dan winnen we. Als mens, als professional, als organisatie en als gemeenschap.

Zorgmanagement

Praktijkmanagement voor de huisarts

Dit boek helpt huisartsen die krijtlijnen uit te zetten en de architectuur van een goed praktijkmanagement te schetsen. De sterkte van het boek ligt in het gegeven dat de auteurs bijna allen actieve huisartsen zijn met een belangrijke expertise in het domein van praktijkmanagement. Een aantal van hen is door professionele activiteiten betrokken bij het huisartsgeneeskundig actieterrein.

Management en beleid in de gezondheidszorg

Als zorgverlener functioneer je vandaag steeds meer in team- en netwerkverband. Wetten en financiering bepalen wat mag en kan, en je prestaties worden almaar vaker gemeten om tot kwaliteits- en efficiëntieverbetering te komen. Om goede zorg te verlenen, heb je dan ook nood aan managementvaardigheden en zicht op het grotere plaatje.

Aan de slag

Zelfsturende organisaties vormen een boeiende wereld. Je hebt ze in alle maten en gewichten, want geen twee organisaties pakken het op dezelfde manier aan en geen twee teams zijn hetzelfde. Dit boek biedt inspiratie bij de implementering en uitvoering van een zelfsturende aanpak.

Integraal werken

Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen op het vlak van welzijn en gezondheid door gewijzigde zorg- en ondersteuningsnoden. Integraal werken, waarbij verschillende zorgdisciplines ‘ambachtelijk’, elk vanuit het eigen vakmanschap nauw samenwerken, vormt een instrument om die uitdagingen het hoofd te bieden.

Integrerende verpleegkunde revisited

In Integrerende Verpleegkunde nemen verpleegkundigen geëngageerd deel aan het interdisciplinaire zorgtraject, dat de patiënt centraal stelt en waarbij ook de familie van de patiënt een belangrijke rol speelt. Integrerende Verpleegkunde revisited gaat de betekenis van de oorspronkelijke uitgangspunten na voor de gezondheidszorg vandaag en op welke manier die uitgangspunten het best vorm krijgen.

Crisisbeheer in zorgorganisaties

Crisissen zijn onvermijdelijk in onze onvoorspelbare wereld. Ook in zorgorganisaties, klein of groot. De betrokkenen en de samenleving verwachten op dat moment een alerte reactie. Maar ben jij daar als algemeen directeur, preventieadviseur, veiligheidscoördinator of communicatiespecialist wel klaar voor? Hoe ga je om met een medische fout? Wat als er plots brand uitbreekt? Hoe reageer je op ontoelaatbare foto’s, door personeelsleden op sociale media gepost?

Communicatie en vaardigheden

Medisch Engels voor artsen

Door de toegenomen migratie en diversiteit komen Nederlandstalige artsen meer en meer in aanraking met patiënten die zich in het Engels uitdrukken of behelpen. Dit boek wil de arts een waaier van vragen aanreiken die aan de Engelstalige patiënt tijdens de algemene en gespecialiseerde anamnese kunnen worden voorgelegd.

Medisch Frans voor artsen

In Vlaanderen, Brussel en omstreken komt de Vlaamse arts meer en meer in aanraking met Franstalige of allochtone patiënten die zich in het Frans uitdrukken of behelpen. Dit boek wil de arts een waaier van vragen aanreiken die tijdens de algemene en gespecialiseerde anamnese aan de Franstalige patiënt kunnen worden voorgelegd. 

Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk

Dit boek beschrijft de diagnostiek en behandeling van 236 veelvoorkomende kleine kwalen in de huisartsenpraktijk. Het zijn relatief onschuldige aandoeningen, zoals moeheid, platvoeten of een koortslip. Hierbij volstaat vaak uitleg en een eenvoudig advies. 

Kleine kwalen

Dit boek geeft een praktisch overzicht van kleine kwalen en alledaagse klachten bij zwangeren en verduidelijkt de overwegingen voor het handelen door huisartsen. Het richt zich in eerste instantie op huisartsen en huisartsen in opleiding, maar is ook waardevol voor verloskundigen, gynaecologen en verpleegkundigen.

Klinisch redeneren

Dit leerboek versterkt het klinisch redeneren van de arts. Voor studenten geneeskunde, huisartsen en specialisten is het een heldere basis voor hun (toekomstige) dagelijkse diagnostische werk. Het boek is niet normatief, maar prescriptief opgevat en bevat redeneertechnieken die de kans op redeneerfouten verlagen.

Pfenninger and Fowler's Procedures for Primary Care

Through three outstanding editions, Pfenninger and Fowler’s Procedures for Primary Care has been the go-to reference for step-by-step strategies for nearly every medical procedure that can be performed in an office, hospital, or emergency care facility by primary care providers. 

Eerste hulp

Als zorgverlener wil je op eender welk moment optimale eerste hulp kunnen bieden. De juiste reactie maakt immers vaak het verschil tussen leven en dood. Daarom wil je er zeker van zijn dat je acties berusten op evidentie, de best practices volgen en ondersteund zijn door de laatste technologische ontwikkelingen.

Intraveneuze katheters

Dit rijkelijk geïllustreerde boek is onmisbaar voor elke zorgverlener, in opleiding, startend, ervaren of expert in vaatacces. Het bundelt op een begrijpbare en overzichtelijke wijze alle kennis die nodig is om de beste zorg te bieden aan patiënten met een intraveneuze katheter.

Diseases & Disorders
The World's Best Anatomical Charts

This reference is an essential addition to every library, whether you are a health professional, student, or interested consumer. Anatomical charts show the human body in a format that provides a clear and visual understanding of human anatomy, physiology, and diseases. Medical terminology and easy-to-understand supporting text are printed directly on each chart so you never have to refer to a separate key card or manual.

Geneesmiddelen

Geneesmiddelen moeten ons beter maken, maar roepen ook heel wat vragen op. De auteurs gaan dieper in op het gebruik van medicatie en de mogelijke nevenwerkingen. Ze leggen de geneesmiddelen ook op de apothekersbalans om de voor- en nadelen af te wegen. De alfabetische index met namen van geneesmiddelen, aandoeningen en trefwoorden vergemakkelijkt het opzoeken. 

Van hygiëne tot infectiepreventie

Hygiëne en infectiepreventie zijn basiskenmerken van professionele zorgverlening. Een goed inzicht in alle mogelijke infectiebronnen en overdrachtswegen is dan ook cruciaal om besmettingen te voorkomen en te beperken. Bij elk onderwerp komen verschillende pijlers van kwaliteitszorg aan bod, zoals geschikte materiële voorzieningen, procesbewaking en resultaatopvolging. 

Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel

Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel omvatten verschillende ziekten die vaak voorkomen in het dagelijkse leven. Daarom komen in dit boek van alle belangrijke maag-, darm- en leveraandoeningen de epidemiologie, etiologie, pathogenese, pathologie, kliniek, diagnose, behandeling en opvolging aan bod.

Box: Kwaliteit van zorg en communicatie

In deze box krijg je:

  • een handleiding om kwaliteit te bieden in een humane gezondheidszorg;
  • concrete handreikingen om in te spelen op belevingen en emoties van patiënten;
  • inzichten en modellen om te communiceren met personen die een aangepaste benadering vragen;
  • handvatten om jezelf als zorgverlener niet te vergeten.

Ferri's Clinical Advisor 2020

Ferri’s Clinical Advisor 2020 features the popular “5 books in 1” format to organize vast amounts of information in a clinically relevant, user-friendly manner. This efficient, intuitive format provides quick access to answers on 1,000 common medical conditions, including diseases and disorders, differential diagnoses, and laboratory tests – all reviewed by experts in key clinical fields. 

Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk

Menig huisarts neemt graag een scalpel of naaldvoerder ter hand. Dat het incideren van abcessen, het verwijderen van kleine benigne tumoren en het hechten van eenvoudige wonden tot de basistaken van de huisarts behoren, is algemeen bekend. Maar de mogelijkheden gaan veel verder. In dit rijk geïllustreerde standaardwerk wordt aan de hand van stapsgewijze foto’s en tekeningen een groot aantal verrichtingen toegankelijk gemaakt.

Handboek systeemziekten

Dit boek is geschreven door een vertegenwoordiger van een zeldzaam wordend species, de algemeen internist, en is bestemd voor algemeen internisten, huisartsen, de verschillende orgaanspecialisten, studenten of artsen in opleiding, en verpleegkundigen met interesse in systeemziekten. Ook patiënten kunnen er een houvast in vinden, tegenover de lawine van oncontroleerbare berichten over deze aandoeningen op het internet, waartoe zij vaak in eerste instantie hun toevlucht nemen.

Sluit Menu