Binnenklasdifferentiatie, als goede leerkracht wil je het maximale uit elke leerling halen, maar dat is niet altijd even makkelijk.

Steeds vaker krijgen leerlingen een label opgeplakt. De ene heeft meer supervisie nodig, de andere is gebaat bij uitgebreide oefeningen en voor sommigen is één-op-één de beste aanpak. Een hele uitdaging wanneer je een twintigtal kinderen in de klas hebt. 

Om ervoor te zorgen dat jij jezelf niet verliest in chaos, hebben wij tal van adviezen, richtlijnen en methodes verzameld op deze pagina om binnenklasdifferentiatie te realiseren. Zo weet jij steeds waar je terechtkan als je met vragen zit. 

Want bijleren, dat is ook voor leerkrachten.

Downloads

Hoe combineer je differentiatie en evaluatie?

Hoe behoud je goed klasmanagement in een inclusieve klas?

Wist je dat er drie feedbackvragen zijn? Leer ze hier toepassen en motiveer jouw leerlingen nóg meer.

UDL of Universal Design for Learning biedt een aanpak waarmee al je leerlingen zich ontplooien.

Blogs

Evalueren kan je leren: 3 methodes om te differentiëren

Leerlingen hebben verschillende sterktes, zwaktes en interesses. Waarom zou je dan iedereen exact dezelfde leerstof, op exact dezelfde manier geven?

Ontdek de drie methodes >>

Met deze zeven tips schep je een beter leerklimaat voor je leerlingen en een rustigere werkomgeving voor jezelf. 

Aan de slag >>

Illustrator Lien Geeroms was nauw betrokken in het proces van manuscipt tot boek van Opvoeden en autisme

Lees hier haar persoonlijke ervaringen >>

Hoe kwam het boek Opvoeden en autisme. Een inspiratiegids voor ouders tot stand? Wat was de motivatie van de auteurs?

Een blik achter de schermen >>

Waarom doen mensen eigenlijk wat ze doen? Waar halen we onze motivatie vandaan? En gebeurt dat op dezelfde manier bij mensen met autisme?

Ontdek hier de antwoorden >>

Iedereen heeft zijn eigen sterktes en beperkingen, voor mensen met autisme is dat niet anders. Een goede begeleiding is steeds maatwerk: rekening houden met de persoon die voor je staat, niet alleen met de diagnose.

Hoe bied je autismevriendelijke begeleiding? >>

Hoe maak je de wereld rondom mensen met autisme begrijpelijker, rekening houdend met zowel de persoon als de omgeving? 

 

Lees hier het advies >>

Voor mensen met autisme is niets vanzelfsprekend. Daardoor is het soms moeilijk om te begrijpen wat anderen precies van hen verwachten. 

Wanneer is je communicatie duidelijk? >>

Stress kenmerkt het leven van veel mensen met autisme. Begeleiders proberen steeds oog te hebben voor basisrust, een noodzakelijke voorwaarde om tot leren en (over)leven te komen.

Hoe creëer je basisrust? >>

Wie informatie anders verwerkt, reageert ook anders op de wereld van mensen en dingen. Soms onverwacht of zelfs ongepast. Kennis van het autistisch denken is nodig om een oplossing te bieden.

Wat is autistisch denken? >>

Selectie voor jou

All-in.
Inclusief lesgeven met UDL

Je klasgroep is divers en een inclusieve aanpak blijft moeilijk. Toch kan het, door les te geven met Universal Design for Learning (UDL). Met UDL varieer je in je manier van lesgeven zodat iedereen mee is, terwijl jij jezelf niet verliest in chaos. Want met UDL zorg je voor je leerlingen én voor jezelf.

Vol potentieel
Krachtig lesgeven in diversiteit

Kwaliteitsvol onderwijs is een recht voor álle leerlingen. Maar hoe moeten leerkrachten omgaan met de aanwezige diversiteit? Te vaak blijven zij nog met veel vragen zitten. “Hoe creëer ik een inclusieve leeromgeving? Is inclusie een kwestie van attitude? Hoe benut ik de diversiteit in mijn klas?”

Binnenklasdifferentiatie in de praktijk
Ieders leer-kracht realiseren

Hoe zorg je voor maximale leerkansen voor elke leerling? Met binnenklasdifferentiatie!

Dit boek zet je op weg met een stapsgewijze aanpak, tips en beschrijvingen met het BKD-leer-krachtmodel als de rode draad.
 

De klas van (n)u

Hoe differentieer je zonder te vervallen in individueel onderwijs? Hoe spreek je met je klas over verschillen tussen kinderen? Hoe leer je kinderen leren? 

Dit praktijkboek beantwoordt al die vragen en meer aan de hand van voorbeelden en tips. Zo laat jij élk kind leerwinst boeken. Succes!

Effectieve feedback in het onderwijs

Feedback: een van de krachtigste instrumenten waarmee je leerlingen aanzet tot leren. Effectieve feedback in het onderwijs vertaalt de wetenschappelijke kennis over feedback naar jouw lespraktijk. Onmisbare informatie dus, zowel voor onderwijsprofessionals als voor studenten.

 

Binnenklasdifferentiatie, een must. Maar hoe pak je dat aan in de praktijk?

In deze praktijkgids ontdek jij concrete manieren om binnenklasdifferentiatie toe te passen in het leerplichtonderwijs en in de lerarenopleiding. De vele praktijkvoorbeelden in het boek komen uit het middelbaar onderwijs.

Hoe werken onderwijsprofessionals samen aan schoolsucces? En hoe ondersteunen leerkrachten en ouders samen het onderwijs van kinderen? Wat met de sterke positie van de leerling?

Zoveel vragen, maar ook zoveel antwoorden. Je ontdekt ze in dit basisboek over HGW, wetenschappelijk onderbouwd en uitgewerkt met praktijkvoorbeelden.

Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren (boek)

Hoe herken je aandachts- en werkhoudingsproblemen? Je ontdekt het aan de hand van de DSM-5-kenmerken, steeds geïllustreerd met concrete voorbeelden.

Je krijgt een aanpak aangereikt die steunt op de zelfinstructiemethode van Meichenbaum, geschikt voor kleuters, kinderen en jongeren. 

Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren (werkmap)

Werkhoudingsproblemen hebben vaak te maken hebben met een gebrek aan nauwkeurig werken.

Deze werkmap bevat oefeningen om kinderen te leren meer aandacht te hebben voor nauwkeurigheid. De oefeningen zijn geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.

Als leren pijn doet

Zowel ouders als leerkrachten zitten vaak met vragen over de opvoeding en begeleiding van kinderen met een leerstoornis.

Dit boek helpt ouders bij het zoeken naar de juiste aanpak van en gepaste hulp voor hun kind met een leerstoornis. Leerkrachten krijgen een beter inzicht in wat het voor een gezin betekent als een kind met een leerstoornis worstelt. Want als leren pijn doet, laat dat zich ook thuis voelen. 

De zinsbouwkoningin

Een goede zin vormen is vaak moeilijk en onduidelijk voor kinderen.

Dit oefenboek staat in het teken van zinsbouw en helpt de kinderen op een speelse en motiverende manier vooruit. Het is gebruiksvriendelijk en al meerdere malen getest en gebruikt door logopedisten.


Dit boek reikt interventietechnieken aan om oplossingsgericht te werken met kinderen, jongeren en gezinnen. 

De beschreven interventietechnieken helpen zowel het kind als zijn gezin om eigen doelen te formuleren en een zicht te krijgen op de stappen die ze in die richting zetten. De vele praktijkvoorbeelden in dit boek laten zien dat oplossingsgericht werken daadwerkelijk werkt!

Omgaan met autisme

Autisme centraal.
Methodiek voor ouders en begeleiders

De AutismeCentraalMethodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding. Aan de hand van zes kernbegrippen helpt de methodiek je om een autismevriendelijke school-, leefgroep-, thuis- of werkomgeving te creëren. 

Herbert Roeyers zet in Autismespectrumstoornis de huidige wetenschappelijke kennis over autisme en autismespectrumstoornis op een rijtje en vertaalt die naar een breder publiek. Hij gaat ook in op veelgestelde vragen. 

Opvoeden en autisme.
Een inspiratiegids voor ouders

Opvoeden kan een hele uitdaging zijn, zeker als je kind autisme heeft. Dit boek is bedoeld voor ouders van een kind of jongere met autisme die meer willen weten over opvoeden en hun rol als ouder. Ook professionals halen inspiratie uit dit boek.

Autisme in de klas biedt een duidelijk overzicht van hoe autisme zich kan uiten in de klas en hoe leerkrachten hierop kunnen inspelen. De auteurs geven tips die zowel de leerling met autisme als de andere leerlingen ten goede komen.

Mensen met autisme hebben vaak een minder goed ontwikkelde ToM (Theory of Mind), waardoor zij minder goed in staat zijn om eigen en andermans gedrag, gedachten en gevoelens te begrijpen. Het boek bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte en is bedoeld voor behandelaars.

ToM een kwestie van Bewust-Zijn
Werkboek

Deze behandelmethode is bedoeld voor mensen met een autismespectrumstoornis die problemen ervaren in het contact met anderen en in het sociale verkeer. Dit werkboek is voor cliënten bedoeld en vormt een leidraad voor de gehele ToM-behandeling.

Sluit Menu