Leerkrachten doen soms heel wat toegevingen zodat een leerling met autisme goed functioneert in de klas. Dat is bewonderenswaardig, maar het is niet aan te raden om de situatie telkens aan te passen aan enkele leerlingen in de klas. Dat is niet haalbaar. Bovendien komen leerlingen met autisme ook buiten de klas in aanraking met situaties die niet autismevriendelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met onverwachte en stressvolle situaties. Vaardigheden aanleren is dus minstens zo belangrijk als de omgeving aanpassen.

De onderstaande tips richten zich daarom zowel op de leerkracht, die het verschil maakt, als op de leerling, die op termijn bepaalde vaardigheden leert

Hoe stel je een duidelijk, autismevriendelijk lesrooster op?

De leerkracht die het verschil maakt:

  1. Geeft elk vak in het lesrooster een bepaalde kleur. Die kleuren komen bijvoorbeeld met stickers terug op cursussen of handboeken. Zo is het voor de leerling duidelijk welk materiaal hij/zij wanneer nodig heeft.
  2. Maakt een plattegrond in de agenda als de klasgroep geen vast lokaal heeft. Is er voor bepaalde vakken wel een vast lokaal? Dan kan je ook daar opnieuw gebruikmaken van de kleurcode van het lesrooster.
  3. Kondigt wijzigingen in het lesrooster tijdig aan. Licht de concrete veranderingen duidelijk toe én registreer ze in de agenda. Is het donderdag sportdag? Licht dan toe wie daaraan deelneemt, wat er te gebeuren staat, waar de sportdag doorgaat en hoe de dag zal verlopen.

De leerling die het verschil leert maken:

  1. Leert plannen aan de hand van de agenda. Daarin worden ook best de weekends opgenomen, wat niet altijd het geval is in reguliere schoolagenda’s. Voor oudere leerlingen is een agenda op tablet of smartphone een interessante tool. Ook apps zoals Week planner for Kids, Pictoplan of Doit bieden hulp.
  2. Leert op regelmatige tijdstippen kijken naar de planning.
  3. Heeft inspraak en leert keuzes maken. Zo krijgt hij/zij ook inzicht in de gevolgen van die keuzes.

Door het toepassen van bovenstaande tips bevorder je de zelfstandigheid van je leerlingen met autisme en bied je hen de nodige basisrust. Let wel op dat je jezelf als leerkracht niet vergeet. Het is net zo belangrijk dat alle ingrepen voor jou haalbaar blijven, zodat jij ook over de nodige basisrust blijft beschikken.  

Autisme in de klas
Tips voor leerkracht en leerling

Autisme in de klas biedt een duidelijk overzicht van hoe autisme zich kan uiten in de klas en hoe leerkrachten hierop kunnen inspelen.

De auteurs geven tips die zowel de leerling met autisme als de andere leerlingen ten goede komen.

Sarah Awouters, Indra Beunckens, Autisme in de klas (Acco Uitgeverij, Leuven, 2017). 88 blz. €20,10. ISBN: 9789463442091.

Verkrijgbaar via de Acco-webshop of in de boekhandel.

Geef een reactie

Sluit Menu