IMPULSiefje juni 2019 | Impuls-blog

Sleutels tot eindtermenimplementatie, Danny Van den wouwerDanny Van den wouwer getuigt in Sleutels tot eindtermenimplementatie over een casestudy die hij deed naar aanleiding van eindtermenimplementatie Frans voor de eerste graad A-stroom in 2010. Tegelijk grijpt de auteur de kans om de gebrekkige implementatie van de eindtermen binnen het Vlaams secundair…

Lees verder
IMPULSiefje maart 2019 | Impuls-blog

Hieronder de korte inhoud van de artikels die eind maart 2019 in Impuls 49 nummer 3 verschijnen Over vakkenclusters en leerkrachtenteams: naar basisprincipes voor integraal werken. Een documentenstudie van de Integrale Opdrachten als casus, Laura Tamassia, Tobias Frenssen Laura Tamassia en Tobias Frenssen bestudeerden het vak Integrale Opdrachten binnen STW als concrete…

Lees verder
IMPULSiefje november 2018 | Impuls-blog

Hieronder de korte inhoud van de artikels die eind december 2018 in Impuls 49 nummer 2 verschijnenVan slagboom via dialoog tot hefboom. Onderwijskwaliteit en de veranderende rol van de inspectie, Lieven Viaene en Chris Van WoenselHet zal u niet ontgaan zijn dat de onderwijsinspectie ondertussen vertrekt vanuit het Referentiekader voor…

Lees verder
De kater van de accountability-druk in de Verenigde Staten | Impuls-blog

Met de ‘midterms’ in de VS als brandpunt in het nieuws, kan deze blog daar nog een schepje bovenop doen. Maar dan wel over onderwijs.Waarover gaat het?In Europa is het vaak gebruikelijk te verwijzen naar de gesofistikeerde kwaliteitscontrole in de Angelsaksische landen, zoals de Verenigde Staten, Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland en…

Lees verder
Tof presenteren en doceren, maar wat blijft er hangen? Wat zegt Doctor Fox? | Impuls-blog

Waarover gaat het?Bij presentaties, doceerlessen of hoorcolleges is de manier waarop een leraar of docent doceert blijkbaar zeer belangrijk. Het principe van ‘the medium is the message’ wordt al vaak toegepast in allerlei domeinen van communicatie. De kunst van het doceren, verkopen of overtuigen is al eeuwen lang bekend bij…

Lees verder
Het Rekenhof over gelijke onderwijskansen in het basisonderwijs | Impuls-blog

In een verslag aan het  Vlaams Parlement  behandelde het Rekenhof de situatie van het  gelijke onderwijskansenbeleid in het basisonderwijs. Het Rekenhof constateerde in een onderzoek  bij het basisonderwijs dat de ongelijkheid  in kansen de laatste vijf jaar niet verminderd en wellicht zelfs vergroot is. Dat doet vragen stellen naar  het…

Lees verder
Waarom geen ‘professionele master’ basisonderwijs? | Impuls-blog

Twee types bachelor – één type master Sinds de ondertekening van de Bolognaverklaring  in 1999 hebben meer dan veertig onderwijssystemen binnen de  Europese Hoger Onderwijsruimte hun hoger onderwijs hervormd in de richting van meer transparantie. De conferentie van Bergen (Noorwegen) in 2005 gaf de start voor een overkoepelend raamwerk van…

Lees verder
Sluit Menu