Arnaud Persyn heeft de Acco-thesisprijs van academiejaar 2015-2016 gewonnen. Deze prijs wordt sinds 1987 jaarlijks uitgereikt door Uitgeverij Acco en de Vereniging voor Sociologie en gaat naar een student sociologie die het beste artikel schreef over zijn of haar eindverhandeling.

Met deze bekroning willen we pas afgestudeerden stimuleren om wetenschappelijke kennis te verspreiden binnen het vakgebied sociologie.

Unanieme beslissing

Dit jaar beoordeelden juryvoorzitter Sarah Van de Velde en vier juryleden  – afkomstig uit UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen en VUB – vijf inzendingen.

De jury besliste unaniem om de Acco-thesisprijs 2016 aan Arnaud Persyn uit te reiken. De trotse winnaar ontving een geldprijs van €500 en een gratis lidmaatschap van de Vereniging voor Sociologie (VVS). Daarnaast wordt zijn artikel ook in Sociologos gepubliceerd.
De vier andere studenten werden beloond met een pakket Acco-literatuur. Zij kunnen zich verdiepen in De geschoolde maatschappij, De Regisseur, Divers jong en Work Action Heroes.

Van welvaartstaat naar sociale investeringsstaat

De inzending van Arnaud Persyn is getiteld: “De impact van Europese sociale investeringsstaten op het draagvlak voor de welvaartstaat: een multilevel onderzoek over de individuele percepties betreffende uitkomsten van de welvaartstaat”

Zijn thesis draait rond de verandering van de welvaartstaat naar een sociale investeringsstaat. Hij stelt hierbij twee onderzoeksvragen:

  • In hoeverre zijn de Europese landen een sociale investeringsstaat?
  • In hoeverre zorgt het leven in een sociale investeringsstaat ervoor dat individuen van mening zijn dat de welvaartstaat meer onbedoelde dan bedoelde uitkomsten genereert?

Deze tweede onderzoeksvraag peilt naar het draagvlak voor de welvaartstaat. Bij een sterk draagvlak is er een sterke perceptie van bedoelde en een zwakke perceptie van onbedoelde effecten. In zijn thesis bespreekt Arnaud perspectieven die beweren dat de sociale investeringsstaten een invloed hebben op het draagvlak voor de welvaartstaat. Zijn bevindingen wijzen er echter op dat deze impact gering is.

Wat de thesis van Arnaud Persyn opmerkelijk maakt, is dat het een nieuwe deur opent in het academische debat rond de sociale investeringsstaat en het draagvlak voor de welvaartstaat. Want hoewel de verandering van welvaartstaat naar sociale investeringsstaat een langzaam proces is, is het belangrijk om het draagvlak voor de welvaartstaat nu al te onderzoeken.

We wensen alle studenten die deelnamen aan de wedstrijd heel veel succes met al hun toekomstplannen. En wie weet maken we op een dag verder kennis 🙂

 

Geef een reactie

Sluit Menu