Peter Camp, auteur van het nieuwe boek Wonen in de 21ste eeuw schreef voor Acco zijn eerste blog over nieuwe woonvormen in de 21ste eeuw.

Vragen
Nu ik in de derde levensfase zit, willen mijn vriendin en ik onze woontoekomst op een actieve manier invullen. Nu we nog vitaal zijn, willen we weten welke nieuwe woonvormen er zijn en welke het beste passen bij onze situatie. Ik stelde me een aantal vragen.

Hoe ziet het wonen in de 21ste eeuw eruit? Wat is de toekomst na een fase van doorgeschoten individualisme, economische recessie, bezuinigingen, en een worstelende overheid en doorgeschoten rendementsdenken, in het licht van de wij-economie, van delen, ruilen en weggeven, de behoefte aan kleinschaligheid, ontmoeting en geborgenheid, duurzaamheid, zelf doen? Een tijd waarin we elkaar meer en meer opzoeken en nieuwe verbanden aangaan via sociale media en internetplatforms?
Een single people society waarin volgens trendvoorspellers woongroepen, coöperaties, teams en coalities een gouden toekomst hebben?

Antwoorden
Voor dit boek heb ik drie jaar lang kriskras materiaal over nieuwe woonvormen verzameld en geordend. Vanzelfsprekend heb ik met veel aandacht naar veel mensen geluisterd.

Het resultaat hiervan is een caleidoscopisch overzicht over de toekomst van nieuwe woonvormen. Het bevat achtergronden, voorbeelden en ontwikkelingen. Het is van belang voor alleenstaanden, jonge gezinnen, idealisten en mensen die hun zorg anders willen inrichten. Het boek laat zien dat nieuwe woonvormen, anders wonen en anders leven, goed aansluiten bij de boeiende maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen.

Gezien de demografische veranderingen zijn ze echter noodzakelijker dan ooit. Nieuwe woonvormen hebben gelukkig de wind mee en dragen er op verschillende manieren toe bij. De motieven voor nieuwe woonvormen zijn veelvuldig. Steeds meer mensen die niet in een traditioneel familieverband leven realiseren zich dat de sociale zekerheidssystemen in de toekomst nog maar een minimale levensstandaard en een beperkte gezondheidszorg gaan bieden.

Met het oog hierop hebben nieuwe woonvormen veel sociale en economische voordelen. Ze werken eenzaamheid en sociaal isolement tegen en bevorderen ontmoeting. Je netwerk wordt groter en je kunt veel zaken gemeenschappelijk benutten. In een aantal situaties kies je je buren of zet je je eigen nabuurnetwerk op.
Samen kun je nu eenmaal meer dan alleen. Jij wordt er beter van en je buurt ook.

Peter Camp, auteur van Wonen in de 21ste eeuw

wonen-in-de-21ste-eeuw

Geef een reactie

Sluit Menu