Je probeerde al verschillende malen om inclusief klasmanagement te realiseren. Je las talloze artikels, sprak erover met collega’s en probeerde verschillende werkvormen uit. En toch eindigt de les vaak in chaos. Zucht. Inclusie en klasmanagement gaan niet samen, toch?

Maak kennis met Tim

Vandaag maak je kennis met Tim. Tim is leerkracht Frans in de tweede graad van het secundair onderwijs. Hij las al veel over inclusie, activerend leren en differentiatie in de klas. Sinds kort probeert hij alle opgedane kennis te implementeren in zijn lessen. Door te experimenten met nieuwe werkvormen, wil hij meer tegemoetkomen aan de leernoden van de verschillende leerlingen in zijn klas.

Inclusief klasmanagement

Tims werkvormen

Tims idee is om eenmaal per week une laboratoire de spécialisation te organiseren. Daarbij zijn er verschillende stations de spécialisation verdeeld over de klas. Bij elk station is er een andere opdracht waarbij leerlingen verschillende aspecten van hun vaardigheden verdiepen. Ook in het samenwerken wil Tim variatie brengen. Soms werken leerlingen alleen, dan weer in duo en soms in groepjes van vier. Tim heeft de opdrachten en materialen tot in de puntjes uitgewerkt. Het verwondert hem dan ook dat het laboratoire in de praktijk niet altijd even vlot loopt.

Tims struikelblokken

Tijdens zijn lessen stoot Tim tegen enkele struikelblokken. Zo verliest hij in het begin van de les veel tijd met het herschikken van de banken. Wanneer Tim tijdens de opdrachten extra ondersteuning biedt aan leerlingen die dat nodig hebben, merkt hij dat andere leerlingen toch nog naar hem komen met vragen over zaken die hij aan het begin van de les al heeft uitgelegd. Andere groepen zijn dan weer vroeger klaar en beginnen te kletsen of rond te lopen. Ook de overgangsmomenten tussen de verschillende opdrachten verlopen rumoerig, waardoor er kostbare tijd verloren gaat.

Tims conclusie

Tim werkte een interessante werkvorm uit om leerlingen zelfstandig in groep of individueel aan de slag te laten gaan. Ondanks zijn gedetailleerde lesvoorbereiding, mondt de les uit in chaos. Hij concludeert daarom dat dergelijke werkvormen mooi zijn in theorie, maar dat dit met zijn klasgroep niet zal lukken. Klasmanagement en inclusie gaan nu eenmaal niet samen.

Klasmanagement & inclusie

Tim beweert dat klasmanagement en inclusie niet te combineren zijn. Maar is dat wel zo? En wat houden die begrippen eigenlijk in?

Klasmanagement = ervoor zorgen dat alle leerlingen met hun volle aandacht en interesse bezig zijn met de leeractiviteiten.

Inclusie = eerlijke leer- en ontwikkelingskansen creëren voor alle leerlingen.

Natuurlijk brengt het afwijken van klassieke instructiemethoden uitdagingen met zich mee op het vlak van klasmanagement. Maar het is ook dankzij die variatie in werkvormen dat je als leerkracht beter inspeelt op de verschillende behoeften van leerlingen. Zo creëer je mogelijkheden om de diverse sterktes en talenten van leerlingen maximaal aan bod te laten komen.

Goed klasmanagement en inclusief werken zijn complexe vaardigheden die geduld, oefening en verdieping vergen. Daarnaast vragen ze ook om voortdurende bijsturing, want elke klasgroep brengt verschillen met zich mee. Maar wanneer beide vaardigheden goed op elkaar zijn afgestemd, zijn het partners die elkaar versterken en het beste in de ander naar boven halen. En dat is wat elke leerkracht wil bereiken, toch?

Hoe behoud je goed klasmanagement in een inclusieve klas?

Lijkt het voor jou soms alsof inclusief werken in tweestrijd staat met het houden van een goed klasmanagement?

Met behulp van de juiste handvatten zijn inclusie en klasmanagement niet langer tegenpolen, maar partners die elkaar versterken. Benieuwd? Ontdek er alles over in de gratis download.

Vol potentieel. Krachtig lesgeven in diversiteit

Kwaliteitsvol onderwijs is een recht voor álle leerlingen. Maar hoe moeten leerkrachten omgaan met de aanwezige diversiteit? Te vaak blijven zij nog met veel vragen zitten. “Hoe creëer ik een inclusieve leeromgeving? Is inclusie een kwestie van attitude? Hoe benut ik de diversiteit in mijn klas?” 

Op al die vragen en meer biedt dit boek een antwoord, en dat op basis van wetenschappelijk onderzoek uit het Potential-project. Want iedereen heeft het potentieel om een inclusieve leeromgeving te vormen. En iedereen heeft daar recht op. 

Wendelien Vantieghem, Inge Van de Putte, Vol potentieel. Krachtig lesgeven in diversiteit. (Acco Uitgeverij, Leuven, 2019). €30,00. ISBN: 9789463792684.

Verkrijgbaar via de Acco-webshop of in de boekhandel.

Geef een reactie

Sluit Menu