Auteur Ans De Vos beschrijft in haar boek Loopbanen in beweging tien wegwijzers voor bedrijfsleiders, leidinggevenden of HR-managers om een duurzaam loopbaanbeleid uit te tekenen en te implementeren in hun organisatie.
Deze week geeft ze uitleg bij de negende wegwijzer.

Wegwijzer 9: investeer in de ontwikkeling van loopbaancompetenties

Loopbaancompetenties verwijzen naar het vermogen van de persoon om de eigen loopbaan op een proactieve en zelfgestuurde manier richting te geven. En dit in functie van persoonlijke behoeften en rekening houdend met wat de context nodig heeft en mogelijk maakt.

Zowel HR als leidinggevenden kunnen heel wat initiatieven nemen om het zelfbewustzijn van werknemers omtrent hun loopbaan te vergroten. Ze kunnen ook initiatieven nemen om hun proactief het eigenaarschap over hun loopbaan te doen opnemen.
Deze werken we in deze wegwijzer verder uit.

Daarbij is het belangrijk om niet enkel te focussen op wat medewerkers zelf willen en kunnen. Je moet hen ook bewustzijn laten ontwikkelen over hun context.
Het individuele proces van loopbaanontwikkeling mag niet worden losgekoppeld van een proces op organisatieniveau.

loopbanen-in-beweging

Geef een reactie

Sluit Menu