21 juli 1969, drie Amerikaanse astronauten landen op de maan. Onmogelijk om uit te voeren zonder boordcomputers, een ongekende vernieuwing in die tijd. Nu, vijftig jaar later, zijn er enorme sprongen gemaakt wat computertechnologie betreft. Smartphones, tablets en laptops, onze maatschappij is er van doordrongen. Ook voor de jongsten onder ons zijn ze dagelijkse kost. Maar hoe leren we hen omgaan met ICT? Wat moeten kinderen kennen en kunnen om voorbereid te zijn op de toekomst?

Een korte geschiedenis

  • 1998: het actieprogramma PC/KD schiet uit de startblokken. Daarmee geeft de Vlaamse regering scholen een financiële injectie om te voorzien in degelijk en modern computermateriaal.
  • 2004: de positie van ICT-coördinator wordt gecreëerd. Die is verantwoordelijk om het gebruik van al die nieuwe middelen in goede banen te leiden met het oog op een betere implementatie van ICT in de klas.
  • 2007: de eindtermen ICT worden ingevoerd.

Het belang van eindtermen ICT

Er was nood aan eindtermen ICT om de volgende vier redenen:

  1. Informatie- en communicatietechnologie verandert de maatschappij voortdurend. Het onderwijs mag niet achterblijven. Daarom zijn ICT-vaardigheden de nieuwe basisvaardigheden.
  2. Het opnemen van ICT in de eindtermen moet kansenongelijkheid tegengaan.
  3. Met ICT kunnen we het onderwijs- en leerproces veranderen én verrijken.
  4. ICT-competenties vergemakkelijken participatie aan de samenleving en het vinden van een gepaste job.

Wat met de leerplannen?

Normaal gezien worden eindtermen gevolgd door leerplannen, opgesteld door de onderwijsverstrekkers. ICT daarentegen wordt beschouwd als een vakoverschrijdend topic, waardoor er nooit echte leerplannen voorzien zijn.

Aangezien onderwijsverstrekkers enkel algemene richtlijnen meegeven, zal het vooral het beleidsvoerend vermogen van de school zijn dat bepaalt in welke mate ICT hoog op de agenda staat. Gelukkig spelen veel scholen daarop in en ontstaan er tal van initiatieven om leerlijnen te ontwikkelen. Wat daarbij opvalt, is dat de instrumentele vaardigheden steeds meer naar de achtergrond verdwijnen en de focus verschuift naar het ‘mediawijs’ omgaan met ICT.

Mediawijsheid in de 21ste eeuw

Nieuwe media dragen heel wat opportuniteiten in zich. Het is belangrijk om kinderen te leren hoe ze zich in die geconnecteerde wereld kunnen bewegen. Beschermen, niet afschermen, is daarbij de ultieme uitdaging.

De wereld die we vandaag kennen is ondenkbaar is zonder ICT. De maatschappij ontwikkelt zich aan een snel tempo. Het is daarom van het grootste belang dat we de volgende generatie voorbereiden op de komende uitdagingen. Want een kleine stap voor ons, kan een grote stap voor hen betekenen.  

20 jaar PC/KD: wat hebben we geleerd?

Zit jouw klas ook vol met digital natives? Je bent niet alleen. De digitalisering is de voorbije twintig jaar in een ware stroomversnelling geraakt. Ook op school is die trend duidelijk zichtbaar.

Welke plaats krijgt ICT in jouw klas? En hoe ga je daarmee om?

ICT in het Vlaamse basisonderwijs

Vlaanderen is nog altijd geen voorloper in ICT op school. Tot op vandaag zijn er scholen die nauwelijks hun computers gebruiken, terwijl onze klassen vol digital natives zitten. Vreemd, niet? Toch is er twintig jaar na het PC/KD-project, dat tot doel had om tegen 2002 de drie hoogste jaren van het lager onderwijs van minstens één pc per tien leerlingen te voorzien, al veel veranderd.

Stef Van Malderen, ICT in het Vlaamse basisonderwijs. De tweede versnelling (Acco Uitgeverij, Leuven, 2019). €29,00. ISBN: 9789463792370.

Verkrijgbaar via de Acco-webshop of in de boekhandel.

Geef een reactie

Sluit Menu