In een ideale situatie bouw je als docent een studieschets op van je studenten: je kan rekening houden met hun voorkennis, hun taal en cultuur en de samenstelling van de klasgroep.

De voorkennis van je studenten goed kunnen inschatten is dus een eerste, mogelijke stap, als je een aangepaste, activerende leeromgeving voor hen wilt creëren. Het leerproces van elke student verloopt anders. Als je weet waar je start, kan je jouw leerinhouden of werkvormen aanpassen aan de verschillende niveaus in de groep.

Waarom is het nuttig om de voorkennis van je studenten te kennen?

Als je de voorkennis van je studenten kent, weet je als docent enerzijds wat hun startniveau is: wat kennen ze al en wat kennen ze nog niet? Je kan je doceermomenten dus afstemmen op hun bestaande kennis. Anderzijds kan je hun voorkennis gebruiken als kapstok om nieuwe informatie aan te hangen.

In deze blog werken we het fictieve voorbeeld van Jonas uit. Jonas is al enkele jaren docent Frans aan een grote universiteit. Elk jaar stoot hij op dezelfde uitdaging: hij wil starten met zijn les en krijgt van dag één heel wat vragen van zijn studenten over leerinhouden die hij als noodzakelijke voorkennis beschouwt. Omdat hij zijn studenten optimaal wil ondersteunen, dienen zijn eerste hoorcolleges vaak als ‘vragenronde’ en verliest hij dus heel wat tijd om echt tot de essentie te komen.

Studenten stromen in vanuit allerlei richtingen. Het is dus onmogelijk om in een handomdraai te achterhalen op welk niveau een student precies zit, toch? Gelukkig voor Jonas is er een oplossing.

Hoe breng je de voorkennis van je studenten in kaart?

Jonas maakt kennis met Grammaire InnovaCtive, een uitgave van Acco, en het leerplatform Sofia. Grammaire InnovaCtive is een methode waarmee studenten op een motiverende en efficiënte manier hun basis van het Frans kunnen opfrissen. De online Sofia-component loodst ze door tien digitale modules, waarin ze de theorie op een actieve en beklijvende manier verwerken.

In Sofia kan Jonas het digitaal testen van zijn studenten combineren met learning analytics en kan hij heel eenvoudig hun voorkennis in kaart brengen. Dat kan zelfs automatisch.

De digitale cursus in Sofia bevat namelijk een reeks verplichte oefeningen die heel gericht de basiskennis van elke student meet. Elke student is verplicht om de test te maken, anders kan hij de rest van de digitale cursus niet raadplegen. De resultaten die uit de test komen, worden allemaal verzameld in de learning analytics. Jonas kan op die manier een idee krijgen van het startniveau van zijn studenten.

Om daar optimaal zicht op te krijgen, maakt Jonas een nieuw dashboard, een overzichtelijke weergave van de data in de learning analytics van het online leerplatform, en noemt dat ‘voorkennis’. Zo is hij zeker dat hij op elk moment kan teruggrijpen naar die gegevens in een later stadium van het leertraject.

Hij neemt een kijkje in de bibliotheek van Sofia en voegt een interactieve app toe aan zijn dashboard, die de resultaten van zijn studenten in kaart brengt. Deze app laat hem toe zijn klasgroep automatisch te segmenteren. Jonas kan de app, net zoals het dashboard, ook een passende naam geven, zodat hij ernaar terug kan grijpen.

Jonas kan zelf bepalen hoe zijn klas wordt opgedeeld. Hij kan drie criteria, gebaseerd op resultaat (in %), opgeven en bepalen hoe vaak studenten mogen proberen om het juiste antwoord te geven. Hij kan op die manier in grote lijnen al een eerste onderscheid maken.

Jonas geeft de opdracht aan zijn studenten via het digitale communicatiesysteem. Hij hoeft zich geen zorgen meer te maken: de resultaten lopen automatisch binnen. Hij heeft dus extra tijd om zijn lesvoorbereidingen te optimaliseren of verder te sleutelen aan zijn leerinhouden. Als het zover is, neemt hij een kijkje naar de resultaten. Hij krijgt binnen de gegeven criteria te zien hoeveel studenten in bepaalde segmenten aanwezig zijn, wie ze zijn en wat ze precies hebben geantwoord.

Elke student krijgt zijn resultaten te zien. Jonas heeft ook voor elk segment leerinhoud klaar, die kan dienen als remediëring voor de studenten met hiaten in hun basiskennis. Die leerinhoud staat opnieuw op Sofia, waardoor zowel Jonas als zijn studenten de voortgang kunnen monitoren en bijsturen. Daarnaast neemt hij de moeilijke vragen er even bij, zodat hij die klassikaal kan doornemen. Op die manier kan iedereen met een schone lei starten of voor zichzelf de nodige werkpunten wegwerken. Handig dus, zo’n automatisch systeem om de voorkennis te bepalen!

Uit het voorbeeld van Jonas blijkt dat de voorkennis van je studenten inschatten een goed begin is om een aangepaste activerende leeromgeving voor hen te maken. Door gebruik te maken van learning analytics kan je als docent perfect weten waar je start en je leerinhouden en werkvormen daaraan aanpassen.

Bekijk in de screencast hieronder hoe je precies een dashboard maakt en hoe je er optimaal gebruik van kan maken.

Download de whitepaper 'Activerend leren'

Whitepaper Activerend leren - Acco Uitgeverij

Onze leerconsultants formuleerden een verhelderend antwoord op vragen die docenten in het hoger onderwijs zich stellen bij activerend leren. Dat deden ze in nauwe samenwerking met enkele experts in didactiek en activerend leren, namelijk Martin Valcke, Kris van den Branden en Jo Tondeur.

Download nu de whitepaper en kom te weten hoe je een activerend leertraject voor je studenten kan starten of verder uitbouwen

Geef een reactie

Sluit Menu