Als docent is het soms moeilijk om veel theoretische kennis over te brengen aan een grote groep. Hoe kan je jouw lessen anders aanpakken? Volgens de leerconsultants bij Acco is de flipped teaching-aanpak een mogelijke oplossing om je lessen activerender te maken voor grote groepen. Je kan daarbij gebruik maken van learning analytics om de voortgang van je studenten op te volgen.

Maak kennis met Claudia

In deze blog maak je kennis met Claudia. Zij doceert marketing aan een hogeschool en vindt het vaak lastig om studenten tijdens hoorcolleges bij de les te houden, zeker wanneer het gaat om een grote groep en ze veel theoretische kennis moet overbrengen.

Bovendien merkt ze tijdens werkcolleges dat haar studenten de theorie onvoldoende onder de knie hebben.

Claudia besluit om de flipped teaching-aanpak met ondersteuning van learning analytics uit te proberen, via het online leerplatform Sofia.

Wat zijn learning analytics?

Een voorbeeld van een learning analytics-dashboard

Learning analytics of procesinformatie zijn data die verzameld worden binnen een online leerplatform. Door de resultaten en voortgang van studenten te analyseren, kan je als docent je lessen aanpassen aan hun noden.

Learning analytics zijn er om studenten en docenten te helpen een betere leerervaring te creëren.

Waarom is learning analytics gebruiken nuttig binnen activerend leren?

Activerend leren is een manier van werken die studenten motiveert om over te gaan tot actief informatie verwerken binnen hun leerproces. De docent is daarbij de moderator van het leerproces: hij faciliteert en neemt hindernissen weg.

Learning analytics kunnen je helpen inzicht krijgen in:

  • de mate waarin je studenten de informatie (al) verwerkt hebben;
  • waar je als docent de studenten kan faciliteren;
  • waar er mogelijke hindernissen opduiken voor de studenten.

Learning analytics inzetten binnen flipped teaching

In een flipped teaching-model (soms ook flipped classroom genoemd) worden de hoorcolleges vervangen door een interactieve manier van werken, zowel thuis als tijdens de les. De studenten verwerken thuis de leerstof, waardoor er tijdens contactmomenten met de docent meer tijd is voor actieve discussie en opdrachten.

Als je gebruik maakt van de flipped teaching-aanpak, kunnen de learning analytics in je online leerplatform je helpen om je studenten op te volgen. Hieronder lees je hoe Claudia het aanpakt.

Hoe zorg je ervoor dat studenten voorbereid naar het hoorcollege komen?

Claudia werkt een leerpad uit waarbij ze haar studenten vraagt om voorbereid naar het hoorcollege te komen. Ze verdeelt het hoorcollege in een aantal kleinere en gemakkelijk te verwerken modules.

Op het online leerplatform kunnen haar studenten per module een kennisclip vinden, waarin Claudia hen door de theorie loodst. In die kennisclips verwijst ze regelmatig naar de digitale versie van het handboek. De studenten moeten voor de les naar de kennisclips kijken, de relevante passages uit het handboek lezen en daarna een aantal oefeningen maken.

Op die manier moet Claudia minder tijd besteden aan de theorie tijdens het hoorcollege en kan ze zich focussen op de toepassing van de leerstof.

Hoe kan je zien of en hoe goed studenten zich voorbereiden?

Voor het hoorcollege wil Claudia te weten komen of haar studenten de kennisclips hebben bekeken en of ze de oefeningen hebben gemaakt. Daarvoor gaat ze kijken in het dashboard met learning analytics, dat haar toont hoeveel van haar studenten er actief zijn op het online leerplatform. Dat valt heel goed mee: 48 van de 50 studenten hebben hun weg gevonden naar het online leerplatform.

Maar Claudia wil ook weten hoe goed de studenten de oefeningen maken. Welke oefeningen waren moeilijk? Zo weet ze op welke leerstof ze in de les dieper moet ingaan. In een grafiek die prestaties van de studenten weergeeft, ziet ze in één oogopslag dat de studenten veel oefeningen hebben gemaakt én dat ze dat behoorlijk goed hebben gedaan. Claudia kijkt nog even in detail naar de resultaten van de studenten die het iets minder deden. Die studenten wil ze wat meer begeleiding bieden.

Hoe vul je je lessen anders in op basis van je inzichten?

Nu Claudia de learning analytics heeft kunnen analyseren, kan ze een aantal conclusies trekken: haar studenten komen goed voorbereid naar de les en ze kennen de theorie. Dat betekent dat ze nu aan de verdieping kan werken tijdens het hoorcollege. Bovendien weet ze nu heel goed met welke delen van de theorie de studenten het moeilijk hebben. Daardoor kan ze die delen tijdens de hoorcolleges af en toe herhalen.

Learning analytics en flipped teaching zijn tools die je als docent kan gebruiken om je studenten te activeren. Je studenten bestuderen de theorie op hun eigen tempo en jij kan activerend lesgeven met oefeningen en praktijkvoorbeelden, gebaseerd op de theorie.

Wil je meer weten over activerend leren? Download hier onze whitepaper over activerend leren.

Download de whitepaper 'Activerend leren'

Whitepaper Activerend leren - Acco Uitgeverij

Onze leerconsultants formuleerden een verhelderend antwoord op vragen die docenten in het hoger onderwijs zich stellen bij activerend leren. Dat deden ze in nauwe samenwerking met enkele experts in didactiek en activerend leren, namelijk Martin Valcke, Kris van den Branden en Jo Tondeur.

Download nu de whitepaper en kom te weten hoe je een activerend leertraject voor je studenten kan starten of verder uitbouwen

Geef een reactie

Sluit Menu