Wil je op een meer activerende manier lesgeven? Voor de meeste studenten werkt het heel activerend om een combinatie van rijke informatie, interactieve oefeningen, formatieve toetsing, de mogelijkheid om informatie op te zoeken of te structureren en realistische cases toegereikt te krijgen. Deze blog gaat dieper in op het voordeel en de aanpak van realistische cases in je lessen.

Wat is het voordeel van realistische cases gebruiken in de les?

Realistische cases prikkelen de interesse van studenten omdat ze dichter bij hun leefwereld liggen en de relevantie van de theorie benadrukken. Daarom is het een goed idee om voorbeelden, oefeningen en cases met een realistische context te gebruiken. Omdat de situatie voor de studenten (deels) herkenbaar is, voelen ze zich veiliger. Dat motiveert hen om met het materiaal aan de slag te gaan.

Door bijvoorbeeld een groep studenten in een levensechte situatie onder te dompelen en hen een complex probleem te laten oplossen, ontstaat een interactie waarin de combinatie van vaardigheden, attitudes en kennis noodzakelijk is om tot een oplossing te komen. Dat heeft een grote impact op de motivatie van de student, die daardoor een succesvolle leerervaring beleeft.

Hoe pak ik het aan om een case te gebruiken in een lessenreeks?

Je kan als docent op verschillende manieren realistische cases verwerken in je lessen.

In een hoorcollege kan je bijvoorbeeld activerend doceren door de informatie die je wil overbrengen aan je studenten te verrijken door hen met multimedia aan het denken te zetten. Multimedia zijn namelijk een krachtig middel om lesinhouden levensechter en relevanter te maken. Ze prikkelen de zintuigen van de studenten intensiever, waardoor ze gestimuleerd worden om actief te leren. Multimedia maken de inhoud ook tastbaarder en tonen de relevantie van de leerstof aan, waardoor studenten meer geneigd zijn om die leerinhoud te gaan instuderen, aangezien ze het nut ervan inzien. Je kan studenten er ook toe motiveren om tijdens het luisteren mee te denken, te voorspellen of samen te vatten. Stel gerichte (door)vragen en laat daarbij zo veel mogelijk studenten aan het woord.

Neem het voorbeeld van Walter, een (fictieve) docent arbeidsrecht aan een grote universiteit. Om de theorie op een activerende manier over te brengen aan zijn studenten, speelt hij in op de actualiteit om het begrip ziekteverzuim uit te leggen. Hij laat een video zien over het onderwerp en gaat daarna met zijn studenten in debat. Daardoor luisteren de studenten aandachtig en nemen ze actief deel aan de les.

Het is leuk om cases in de les aan te pakken omdat je dan de mogelijke kruisbestuiving hebt in de klasgroep. Als je inzet op blended leren, kan je ook werken met een digitale component.

In dat geval gaan je studenten thuis aan de slag met real life cases om ze nadien tijdens het hoorcollege samen te doorlopen. Je spaart vaak kostbare tijd uit, want de instructiefase gebeurt achter de computer en de student kan ter voorbereiding op verkenning gaan. Of je kan een voorbereidende opdracht meegeven om nadien tijdens de les een bepaalde methodiek naar voren te schuiven om de opdracht op te lossen.

Hoe kunnen learning analytics mij daarin ondersteunen?

In de learning analytics, data die je kan raadplegen om de resultaten van je studenten te analyseren, kan je de voortgang van je studenten te bekijken. Je kan er bijvoorbeeld student per student nagaan wie de opdracht heeft gemaakt, en hoe goed ze de vragen hebben beantwoord. Door de antwoorden van je studenten ter voorbereiding van het hoorcollege te doorlopen, kan je de inhoud van de les aanpassen aan hun noden. Aan de hand van de data die je in de analytics te zien krijgt, kan je kiezen welke case het best aansluit bij je studenten. Je kan de vragen en antwoorden ook samen met je studenten doorlopen tijdens de les en even stilstaan bij vragen die misschien iets moeilijker bleken.

In het online leerplatform Sofia kan je bovendien een pdf genereren van de antwoorden van je studenten. Daardoor hoef je niet student per student door te klikken voor hun antwoorden. Je kan de pdf ook printen, meenemen naar de les en bespreken met je studenten.

Antwoorden in Sofia

Daarnaast kan je werken met polls. In plaats van de voortgang van je studenten te meten, vraag je in de poll naar hun mening. De antwoorden op de poll kan je dan gebruiken om een debat te voeren tijdens je les. Met een debat kan je de theorie aan de hand van een realistische case uitleggen. Leuk aan een poll is dat je op voorhand goed kan nadenken over wie je in een groep bij elkaar zet. Het is bijvoorbeeld interessanter voor je studenten om in een groepje studenten met verschillende meningen te debatteren. Of je kan hun de opdracht geven het debat te voeren vanuit het standpunt van de tegenpartij. Probeer, naast hun meningen, ook eens te vragen naar de interesses van je studenten. Die informatie kan je namelijk gebruiken om je hoorcollege aantrekkelijk te maken door leerinhoud op basis van je studenten aan te bieden.

Realistische cases verwerken in je lessen is dus een manier om je studenten te activeren. En wie actief leert, heeft meer kans op succesvol leren. Wil je meer weten over activerend leren? Download hier onze whitepaper over activerend leren.

Download de whitepaper 'Activerend leren'

Whitepaper Activerend leren - Acco Uitgeverij

Onze leerconsultants formuleerden een verhelderend antwoord op vragen die docenten in het hoger onderwijs zich stellen bij activerend leren. Dat deden ze in nauwe samenwerking met enkele experts in didactiek en activerend leren, namelijk Martin Valcke, Kris van den Branden en Jo Tondeur.

Download nu de whitepaper en kom te weten hoe je een activerend leertraject voor je studenten kan starten of verder uitbouwen

Geef een reactie

Sluit Menu