Als docent zie je waarschijnlijk al de vele voordelen van activerend leren in, maar ook voor de student valt er veel bij te winnen. Een student die activerend leert, staat al een hele stap dichter bij het behalen van leerwinst. In deze blog lijsten we vijf voordelen op van activerend leren voor studenten.

1. Je studenten nemen hun leerproces in eigen handen.

Dankzij het flipped teaching-model kan het aantal hoorcolleges sterk gereduceerd worden. In plaats daarvan krijgen studenten de tijd om via het online leerplatform de kern van de leerstof te verwerken. Dat kan aan de hand van kennisclips waarin de theorie van het hoorcollege zit vervat of op basis van interactieve oefeningen. In sommige gevallen zijn zulke digitale tools ook adaptief: ze passen zich aan de studiesituatie of het niveau van de student aan door gemakkelijkere of moeilijkere leerstof op het juiste moment in het leerproces aan te bieden. Zo kunnen je studenten zelfstandig en op hun eigen tempo de leerstof verwerken.

2. Eventuele leerhindernissen worden sneller weggenomen.

Leren gaat vaak gepaard met drempels waar een student geen rechtstreekse invloed op uitoefent. Door leerhindernissen weg te nemen, verlaag je als docent de noodzakelijke inspanning die de student moet leveren om de lesinhoud te verwerken. Zo kan je een leeromgeving op maat creëren die de focus op het vooropgestelde studiedoel behoudt. Als een student niet goed met een pc overweg kan, kan je daar als docent op inspelen door handige tips of een overzichtelijke structuur aan te reiken. Of wanneer een student nogal verlegen is en niet snel vragen durft te stellen, kan je dat oplossen door met response technology te werken in de vorm van bijvoorbeeld pollingtools. Die technologie helpt je om een reactie te krijgen op een vraag of stelling waarop elke student individueel en anoniem kan reageren. Zo kan iedereen optimaal deelnemen aan de les.  

3. Je studenten krijgen een rijkere leerervaring door de combinatie van werkvormen.

Wat voor de meeste studenten heel activerend werkt, is de combinatie van zowel rijke informatie als interactieve oefeningen, realistische cases of formatieve toetsing. Die variatie voorkomt dat je lessen eenzijdig worden en je studenten gedemotiveerd raken.

Een hoorcollege kan ook activerend zijn. Enerzijds kan je het digitaal verrijken met behulp van video’s, animaties of interactieve polls. Anderzijds kan je ook offline werkvormen gebruiken. Zo kan je proberen om meer interactie te creëren met je studenten door middel van gerichte (door)vragen. Wil je graag eens afwisselen van werkvorm, maar ben je nog op zoek naar inspiratie? Denk dan eens aan peer instruction of one-minute papers en daag je studenten uit. De ene werkvorm is digitaal en de andere offline, maar allemaal zijn ze activerend en de combinatie werkt meestal nog het best.

4. Je studenten zijn gemotiveerder en ervaren een hogere kans op leerwinst.

Hoe doe je dat, je studenten motiveren? Ga op zoek naar wat je studenten prikkelt. Wanneer je de nodige nieuwsgierigheid opwekt, kan je een student overtuigen om het leerproces actief aan te gaan en de nodige inspanningen te leveren, zodat ze een hogere kans hebben op leerwinst. Dat kan je stimuleren door het gebruik van active organizers. Er bestaan drie soorten:

1. Text organizers: powerpointslides, pre-questioning organizers
2. Graphic organizers: conceptmappen, venndiagram
3. Narrative organizers: een verhaal of een video over een onderwerp als kapstok voor de theorie

5. Je studenten zullen ook de nodige vaardigheden en attitudes sterker ontwikkelen.

Een grondige theoretische vakkennis is uiteraard noodzakelijk, maar niet langer voldoende. Studenten moeten die theorie ook kunnen toepassen in levensechte situaties en zo vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben tijdens hun professionele carrière. Activerende werkvormen stimuleren de studenten om de lesinhoud vast te pakken en toe te passen, wat de individuele verwerking binnen het leerproces benadrukt. Een voorbeeld van een geslaagde activerende werkvorm is om studenten onder te dompelen in een levensechte situatie en hen vervolgens een complex probleem te laten oplossen. Op dat moment ontstaat een interactie waarin de combinatie van vaardigheden, attitudes en kennis noodzakelijk is om tot een oplossing te komen.

Kortom, activerend leren biedt niet alleen voordelen voor docenten, maar zeker ook voor studenten. Ben je geïnteresseerd in activerend leren en wil je graag je kennis daarover verder verdiepen? Onze whitepaper Activerend leren is alvast een goede start.

Download de whitepaper 'Activerend leren'

Whitepaper Activerend leren - Acco Uitgeverij

Onze leerconsultants formuleerden een verhelderend antwoord op vragen die docenten in het hoger onderwijs zich stellen bij activerend leren. Dat deden ze in nauwe samenwerking met enkele experts in didactiek en activerend leren, namelijk Martin Valcke, Kris van den Branden en Jo Tondeur.

Download nu de whitepaper en kom te weten hoe je een activerend leertraject voor je studenten kan starten of verder uitbouwen

Geef een reactie

Sluit Menu