Dynamische, ludieke, gevarieerde werkvormen zijn heel motiverend, niet alleen voor de leerling of cursist maar ook voor jou als leraar.

Wil je aan de slag gaan met activerende werkvormen in je taalles? In deze blog vind je voor elke vaardigheid een voorbeeld van een activerende oefening. De oefeningen komen uit Doe maar taal, een boek vol dynamische lesideeën voor alle moderne talen, op alle taalniveaus.

Wat zijn activerende werkvormen?

Activerend leren motiveert je leerlingen of cursisten om actief informatie te verwerken en vaardigheden te leren. Door activerende werkvormen te gebruiken in je les, zet je je leerlingen of cursisten zelf aan het werk: ze spreken, schrijven, lezen en luisteren, en nemen daarbij het leren in eigen handen. Als leraar ben jij de moderator: je selecteert de leerinhoud, ondersteunt je leerlingen of cursisten en je neemt eventuele hindernissen weg.

Wil je meer weten over activerend leren? Download dan de whitepaper ‘Activerend leren’.

Spreken

Tip vooraf: als leraar ben je verantwoordelijk voor een aangename, open en vooral veilige klassfeer, zodat iedereen die wil, kan participeren in de discussie. Zorg ervoor dat iedereen vrijelijk zijn mening kan en mag geven, en dat er respect is voor de mening van de andere(n), ook al strookt die helemaal niet met de eigen mening of die van de groep. Wijs je leerlingen erop elkaars mening te accepteren.

Oefening: akkoord-/niet-akkoordstickers

Hang een aantal stellingen op aan de muren in de klas en geef elke leerling enkele stickers, bijvoorbeeld rode en groene bolletjes. Rood staat voor niet akkoord, groen voor akkoord. Laat de leerlingen rondlopen, de stellingen lezen en een stickertje plakken. Daarna kan de discussie beginnen.

Luisteren

Voor je start, kan je best een introductieoefening doen! Door inleidende oefeningen te doen over de inhoud van het fragment, activeren de leerlingen hun passieve kennis, krijgen ze de nodige context en zijn ze beter voorbereid op de luisteroefening die volgt. Door de voorkennis die opgeroepen wordt, zullen ze het fragment beter begrijpen en zal hun motivatie en betrokkenheid groter zijn. Zorg eventueel voor een visuele ondersteuning van (delen van) het fragment met prenten, foto’s, objecten, …

Oefening: voordragen, naspelen of uitbeelden

Geef het thema, enkele woorden of de titel van het fragment en laat de leerlingen een gedicht of een kleine dialoog over het thema maken en voordragen, laat ze een dialoogje naspelen of laat de leerlingen iets uitbeelden op basis van de woorden of de titel die ze gekregen hebben. Bespreek klassikaal.

Lezen

Voordat je aan een leesoefening begint, moet je de nieuwe, moeilijke woordenschat die in een tekst of een fragment voorkomt, uitleggen, zodat de leerlingen de leesoefening tot een goed einde kunnen brengen.

Oefening: lezen met strookjes

Neem een tekst of een verhaal en verdeel het in evenveel strookjes of stukken als er leerlingen zijn. Deel de strookjes uit en laat de leerlingen het verhaal reconstrueren. Elke leerling leest eerst voor zichzelf zijn strookje. Na de eerste leesoefening volgt het hardop lezen. De leerling die denkt dat hij het beginstrookje heeft, leest zijn strookje. Als hij gelezen heeft, leest de volgende leerling, die denkt dat zijn strookje het vervolg is op wat net gelezen is, zijn strookje voor, enzovoort.

Schrijven

Het werkt heel motiverend als je leerlingen een zekere controle geeft. Laat ze zelf enkele titels kiezen of een keuze maken tussen enkele titels in plaats van hen één titel op te leggen. Het belangrijkste is dat ze creatief omgaan met de taal en er plezier aan beleven. Wees daarom ook altijd heel positief met je feedback.

Oefening: horoscoop

De leerlingen schrijven een horoscoop voor een sterrenbeeld voor de huidige dag. De dag daarna of de volgende les bespreek je de horoscopen en bekijk je of er waarzeggers in de klas zitten.

Er zijn heel wat manieren om alle vaardigheden op een activerende manier aan bod te laten komen in je taalles, ongeacht het niveau van je leerlingen en ongeacht de taal. Je kan starten met de oefeningen in deze blog. Heb je nog inspiratie nodig? Download dan onze extra tips voor spreken, lezen, schrijven en luisteren uit het 

Download extra lesideeën voor spreken, lezen, schrijven en luisteren

5 luisteroefeningen waar muziek in zit

5 lesideeën voor leesoefeningen

10 lesideeën voor spreekoefeningen

Vijf-minutenideeën voor schrijfoefeningen

Doe maar taal. 1001 dynamische lesideeën voor alle taalniveaus

Ben je op zoek naar nieuwe ideeën voor woordenschatverwerving of een andere manier om de luister- of leesoefeningen aan te pakken? Wil je ludieke lesideeën opdoen en oefeningen in een ander jasje steken?

Doe maar taal is een must read voor elke (taal)leerkracht.

Jill Bosmans

Jill Bosmans is Digital & Content Marketeer bij Acco.

Geef een reactie

Sluit Menu