Heb je een vraag over het uitgeven van een cursus bij Acco?

Omdat het drie weken duurt voordat een cursus klaar is, raden we aan om het cursusbestand minstens drie weken voor de start van je lessen in te leveren.

We rekenen op een periode van drie weken vanaf het moment dat de cursus bij ons wordt binnengebracht tot het moment waarop hij te koop is in de winkels.

Dat is afhankelijk van de grootte van de bestelling. We streven ernaar om binnen de vijf dagen van bestelling nieuwe exemplaren beschikbaar te hebben in het verkooppunt.

Een pdf- of wordbestand.

Via de online Acco-studiemateriaaltool. Heb je vragen over deze tool? Lees dan hieronder verder.

Contacteer ons via docentenbevraging@acco.be.

We werken met een nieuwe Acco-studiemateriaaltool waarin je je cursussen kan ingeven.

Opnieuw opladen is niet nodig, maar je moet het gebruik van de ongewijzigde cursus wel bevestigen. We vragen om ons op de hoogte te brengen dat er niets verandert en de cursus opnieuw gedrukt mag worden.

Als je een uitnodigingsmail kreeg, kan je je cursus in de Acco-studiemateriaaltool opladen. Indien je geen e-mail kreeg, contacteer dan een van onze uitgevers via uitgevers@acco.be of als je al eerder een cursus uitgaf bij Acco kan je mailen naar docentenbevraging@acco.be.

Een cursus wordt standaard gelijmd maar kan indien gewenst ook losbladig, met boorgaten en geblisterd worden afgewerkt. Je kan deze keuze doorgeven bij het opladen van je bestand.

Een cursus wordt standaard recto verso gedrukt (om ecologische redenen), maar kan indien gewenst ook recto. Je kan deze keuze doorgeven bij het opladen van je bestand.

Bij Acco werken we met een vaste bladprijs van € 0,0515 per bedrukte bladzijde en € 1,25 voor de kaft.

  • € 0,0515 voor een zwart-wit pagina
  • € 0,35 voor een pagina quadri
  • € 0,09 voor een pagina in kleur
  • € 1,25 voor een A4-kaft
  • € 2 voor een kaft 175×250
  • € 1,75 CVO-vivo
  • € 10,5 voor Sofia

Dat kan zeker, al ligt de prijs per kleurenpagina wel hoger. De bladprijs voor een bladzijde in kleur is € 0,35 in plaats van € 0,0515 voor een bladzijde in zwart-wit. Het is ook mogelijk om slechts enkele pagina’s in kleur te drukken en de rest in zwart-wit. We vragen dan wel om duidelijk door te geven welke pagina’s in kleur afgedrukt moeten worden. Het is ook mogelijk om gekleurde (in de meeste gevallen blauwe) bladzijden toe te voegen in het binnenwerk van de cursus. De prijs voor die bladzijden is € 0,09.

We werken niet met een minimumoplage voor cursussen.

Wanneer de cursus is opgeladen in de Acco-studiemateriaaltool krijg je een webpreview, die je kan goedkeuren.

Nee, het gratis ter beschikking stellen van de digitale versie van jouw Acco-cursus op Sofia heeft geen financiële gevolgen, noch op de cursusprijs voor de student, noch op jouw auteursvergoeding.

Elke student ontvangt zijn unieke activeringscode voor zijn digitale cursus op Sofia bij de aankoop van zijn fysieke cursus. Na het doorlopen van het eenvoudige activeringsproces, kan elke student zijn cursus digitaal inkijken.

Elke activeringscode kan eenmaal gebruikt worden door elke student. De student registreert zich op Sofia en kan daar zijn digitale versie van de cursus activeren met de unieke code.

De auteursvergoeding is berekend op de verkoop van jouw Acco-cursus inclusief de digitale component. De vergoeding wordt dus in functie van het aantal verkochte exemplaren berekend en stijgt niet door de toevoeging van de digitale component.

Ja, je Acco-cursus is beveiligd tegen piraterij. De pdf van je Acco-cursus is op Sofia met andere woorden niet bewerkbaar, niet downloadbaar en niet printbaar. Op die manier voorkomen we dat de pdf doorgegeven wordt of ter vervanging van de fysieke cursus wordt gehanteerd.

Heb je een vraag over de Acco studiemateriaal tool?

Geef je les op meerdere locaties van eenzelfde instelling, dan vind je je materialen terug via de link die je hebt ontvangen. Geen link ontvangen? Contacteer ons dan via docentenbevraging@acco.be

Geef je les aan verschillende instellingen? Dan krijg je op het e-mailadres van de verschillende instellingen een uitnodigingsmail. Je zal de materialen voor elke instelling afzonderlijk moeten doorgeven.

Heb je bepaalde materialen eerder bij Acco uitgegeven en vind je ze niet terug in de tool, dan kan je de materialen toch doorgeven door bij jouw vak(ken) te klikken op ‘lesmaterialen valideren’. Je kan dan ‘lesmaterialen toevoegen’. Hier kan je bestaande of nieuwe materialen doorgeven.

Dat klopt. Enkel de vakken waarvoor je vorig academiejaar studiematerialen hebt doorgegeven, worden weergegeven in de tool.

We hebben niet voor alle instellingen een lijst ontvangen. Wanneer we geen officiële lijst hebben, kan je geen vakken toevoegen. Neem dan contact met ons op via docentenbevraging@acco.be om te kijken hoe je jouw materialen het best kan opladen.

Voor bepaalde instellingen hebben wij de vakkenlijst ontvangen. Je kan dan alle vakken toevoegen via de knop ‘vak toevoegen’.

Voor andere instellingen hebben wij de vakken opgelijst waar Acco op de hoogte van is. Die lijst is niet volledig. Indien je het vak graag in de lijst terugziet, kan je dat aanvragen via docentenbevraging@acco.be. Dan zorgen wij ervoor dat dit vak bij de volgende bevraging mee opgelijst is.

Wanneer we geen vakkenlijst ontvangen hebben van je instelling, dan kan je je studiemateriaal opladen via de optie ‘mijn lesmateriaal’.

Opgelet: voeg in dit geval geen vakken toe!

Inderdaad, maar dit heeft wel een duidelijk doel. Wij sturen een aantal mails om je op de hoogte te houden van de aanpassingen die jij of een collega-docent heeft doorgevoerd voor een bepaald vak. De aanpassingen worden per dag verwerkt. Wanneer een vak wordt afgesloten, worden alle docenten die gelinkt zijn aan dat vak ook op de hoogte gebracht.

Heb je een vraag bij het invullen van de tool?

Ontdek hier een stappenplan om je te helpen bij het invullen van de Acco studiemateriaal tool. Zo volg je stap voor stap hoe je de verschillende velden correct en volledig invult. 

Sluit Menu