ACCO is een studentencoöperatieve, gegroeid in de tweede helft van de jaren 50 in de schaduw van de KU Leuven met het doel de drempel tot de universiteit te verlagen.

In 1960 werd ze in de vorm van een coöperatieve vennootschap opgericht. De directe aanleiding hiertoe was de wet van 1960 op het hoger onderwijs waarbij huisvesting en restauratie werden gesubsidieerd (en binnen de universitaire organisatie bleven), terwijl boeken en studentenmateriaal buiten de subsidiëring vielen en hiervoor een nieuwe financieringsformule diende gevonden te worden.

ACCO is door de jaren heen een coöperatieve gebleven waar zowel oud-studenten als huidige studenten een belangrijke vertegenwoordiging hebben in de Raad van Bestuur en aldus mee het beleid bepalen.

Missie

Haar voornaamste opdracht bestaat uit de ontwikkeling, productie en verkoop van studiemateriaal en wetenschappelijk werk. Het solidariteitsprincipe zoals dit o.m. weerspiegeld wordt in dezelfde bladprijs voor elke ACCO-cursus, ongeacht het aantal bladzijden en/of oplagen, is steeds het grote basisprincipe van ACCO gebleven.

Meer ACCO!

Kan je niet genoeg krijgen van ACCO?

Bezoek dan de ACCO-website, Facebookpagina, Twitterpagina of LinkedIn.

Geef een reactie

Sluit Menu