Het Rekenhof over gelijke onderwijskansen in het basisonderwijs | Impuls-blog

In een verslag aan het  Vlaams Parlement  behandelde het Rekenhof de situatie van het  gelijke onderwijskansenbeleid in het basisonderwijs. Het Rekenhof constateerde in een onderzoek  bij het basisonderwijs dat de ongelijkheid  in kansen de laatste vijf jaar niet verminderd en wellicht zelfs vergroot is. Dat doet vragen stellen naar  het…

Lees verder
Waarom geen ‘professionele master’ basisonderwijs? | Impuls-blog

Twee types bachelor – één type master Sinds de ondertekening van de Bolognaverklaring  in 1999 hebben meer dan veertig onderwijssystemen binnen de  Europese Hoger Onderwijsruimte hun hoger onderwijs hervormd in de richting van meer transparantie. De conferentie van Bergen (Noorwegen) in 2005 gaf de start voor een overkoepelend raamwerk van…

Lees verder
Kritisch denken

Wat is kritisch denken? In de literatuur komen verschillende definities voor maar kort kan men kritisch denken als volgt definiëren: ‘de kunst van het juist oordelen'. Is kritisch denken moeilijk? Kritisch denken is een complexe activiteit die is opgebouwd uit een aantal vaardigheden. Een kritische denker is nieuwsgierig, heeft een…

Lees verder
Sluit Menu