Formuleer een heldere loopbaanpropositie

In het boek Loopbanen in beweging beschrijft auteur Ans De Vos tien wegwijzers voor bedrijfsleiders, leidinggevenden of HR-managers om een duurzaam loopbaanbeleid uit te tekenen en te implementeren in hun organisatie. Deze week geeft de auteur tekst en uitleg bij de tweede wegwijzer. Wegwijzer 2: formuleer een heldere loopbaanpropositie De analyse waarom een…

Lees verder
Wat is duurzaam onderwijs?

Auteur Kris Van de Branden schreef een blog, waarin hij de kenmerken van duurzaam en duurzamér onderwijs beschrijft.Volgens hem is duurzaam onderwijs een gezamelijk, open, geleidelijk en optimistisch project.En last but not least, zoals Kris Van den Branden het zelf verwoordt:"Duurzaam onderwijs is bezig. Het groeit aan de basis. De talrijke…

Lees verder
Trump, Brexit… en de Staat van de Welvaartsstaat

Talrijke factoren spelen een rol in het stemgedrag voor Trump en Brexit. Maar scholingsgraad en sociaal-economische achterstelling komen overal bovendrijven. Niet omdat laaggeschoolden het niet begrijpen. Wél omdat de welvaartsstaat niet goed genoeg voor hen zorgt. De nieuwe breuklijn – deze die loopt tussen hooggeschoolde en laaggeschoolde mensen, tussen de…

Lees verder
Sluit Menu